Plán transformace energetiky ve Spojených arabských emirátech

S financováním 400 mil. USD ze Spojených arabských emirátů skrze Fond pro rozvoj Abú Dhabí (ADFD, Abu Dhabi Fund for Developement), slouží platforma jako první globální partnerství pro financování klimatu z Blízkého východu do světa.

Ve dnech 15. a 16. ledna 2022 proběhlo 12. zasedání Shromáždění Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA) v online formátu. Velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí se zúčastnilo jako člen oficiální české delegace.

Ilustrační fotografie

Během zasedání byly zmíněny závazky a témata ze stran jejich členů. Mezi klíčové sdělení patří výzva k přechodu od závazků ke konkrétním akcím dekarbonizace. Země po celém světě se sjednocují a kladou si za cíl dosažení čisté nuly, kde právě vodík je stále více vnímán jako chybějící dílek skládačky energetické transformace.

IRENA provedla hloubkovou analýzu geopolitiky vodíku v rámci práce Collaborative Framework on the Geopolitics of Energy Transformation (CF-GET). Tato analýza nabízí pohled na to, jak se země a zúčastněné strany mohou orientovat v nejistotách budoucích trhů a utvářet vývoj trhů s vodíkem. Report nastiňuje politické úvahy, které pomohou zmírnit geopolitická rizika a využít příležitosti.

Splnění mezinárodních cílů v oblasti klimatu a rozvoje vyžaduje masivní přerozdělení kapitálu na nízkouhlíkové technologie, včetně obnovitelných zdrojů, jakož i mobilizaci všech dostupných zdrojů kapitálu. Do roku 2050 bude muset do energetického systému proudit 131 bil. USD, který upřednostňuje technologické cesty kompatibilní s cestou 1,5 ॰C.

Více než 80 % ze 131 bil. USD bude investováno do technologií pro transformaci energetiky, a to na tradiční výrobu energie, úsporu energie a účinnost, elektrifikaci konečného uživatele, energetické sítě, udržitelnou bioenergii a vodík.

Pro pomoc s financování byla zřízena platforma ETAF (The Energy Transition Accelerator Financing) Cílem platformy pro financování nástroje pro transformaci energetiky je mobilizovat do roku 2030 přibližně 1 mld. USD kapitálových zdrojů na podporu transformace energetiky. Je to inkluzivní řešení financování opatření v oblasti klimatu s mnoha zúčastněnými stranami, které spravuje Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) s cílem pokročit v transformaci energetiky napříč 166 členy agentury.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme