Plán Uzbekistánu na zmírnění ekonomických dopadů koronaviru

Finanční situace obyvatel a podnikatelských subjektů v Uzbekistánu se pomalu zhoršuje, a proto vláda podniká některé reformní kroky. Ty nejviditelnější jsou v oblasti zmírňování růstu cen potravin a dalšího zboží.

Uzbecká ekonomika se dostala v posledních měsících pod silný tlak. Ačkoliv Ministerstvo zdravotnictví Uzbekistánu tyto informace příliš neventiluje a žádná zásadní protiepidemická opatření nejsou uplatňována, v zemi probíhá chřipková epidemie a šíří se nákaza covidem-19. I když si ekonomika vede lépe, než se všeobecně předpokládalo, je nutné učinit opatření, která napomohou současné pandemii čelit.

Ilustrační fotografie

Kroky proti zdražování potravin

Nejviditelnější dopady a také kroky jsou v oblasti potravin. Podle Státního výboru pro statistiku celkově vzrostly ceny masa a masných výrobků v meziročním srovnání o 14,4 %, brambory v září zdražily o 7,8 %. Uzbecký Senát tak s cílem stabilizace cen schválil 14. října 2021 změny v daňovém zákoně, díky kterým je osvobozena celá řada potravinářských výrobků od DPH.

Konkrétně se jedná o masné výrobky (hovězí, jehněčí, kuřecí); živá zvířata (skot a drůbež) a produkty jejich porážky; brambory a mražené ryby. Aktuálně osvobození od DPH platí do konce roku 2021 a rozpočet bude stát více než 250 miliard sum.

Dalším z kroků bylo zrušení cla na dovoz ovoce a plodů, které platí od 21. října 2021 do 1. května 2022. Doposud bylo clo u dotčeného zboží, jako jsou banány, datle, fíky ananas, avokádo, citrusové plody, jablka a hrušky atd. ve výši 10–20 %.

Od dubna 2021 platí zákon „O opatřeních k zajištění některých druhů potravin pro obyvatelstvo“. Účelem dokumentu je zabránit nepřiměřenému nárůstu cen potravin během pandemie. Od 1. května do 31. prosince 2021 jsou od DPH osvobozeny rostlinný olej, slunečnicová a lněná semínka, sójové boby dovezené do tuzemska a také obrat z výroby a prodeje rostlinného oleje. Zároveň byla zavedena cla na vývoz některých druhů výrobků – slunečnicových a bavlníkových semen, slunečnicového oleje a bavlníkového oleje.

Již v lednu byla navíc zrušena spotřební daň u 73 položek, z čehož 20 spadalo do kategorie potravin – např. tvaroh, cukrovinky, salámy, margarín, sýry, džusy a další.

Kromě toho, v Uzbekistánu začíná fungovat elektronický portál zemědělských produktů, který umožní sledovat dostupnost zásob potravin a cenové hladiny a také online prodej zboží. V plnohodnotném formátu začne portál fungovat 1. ledna 2022. Projekt je realizován v rámci dodatečných vládních opatření ke snížení ztrát zemědělských produktů.

Ilustrační fotografie

Opatření v jiných sektorech

Dne 20. října 2021 bylo prezidentským nařízením „O opatřeních k dalšímu rozšíření výroby konkurenceschopných výrobků“ osvobozeno od dovozního cla 82 druhů surovin a polotovarů, včetně ricinového oleje, azbestu, hydroxidu sodného, karbidů libovolného chemického složení, barviv rostlinného nebo živočišného původu, smalty a glazury, barvy na textil, saponáty a čisticí prostředky, umělý vosk, hotová lepidla, enzymy, enzymatické přípravky. Do 1. ledna 2024 bude u schváleného seznamu některých druhů surovin a polotovarů platit nulová sazba dovozního cla.

Situace v Uzbekistánu nyní zůstává, podobně jako jinde ve světě, z makroekonomického hlediska dost nepřehledná a dynamicky se vyvíjí. Pravdou je, že uzbecká ekonomika si v posledních měsících vedla lépe, než se všeobecně očekávalo.

I přesto se vládě nepodařilo dostat pod kontrolu vládní výdaje a neustále rostoucí schodek státního rozpočtu, který stoupl z 2,6 % vůči HDP v roce 2020 na 5,4 % v první polovině roku 2021. Situaci dále nepomohou ani klesající příjmy státního rozpočtu související zejména s nižším výběrem daní, což se v souvislosti se současnou krizí dále zvýrazní.

Je tak možné očekávat výraznější nárůst uzbeckého veřejného dluhu, který je v současné době na poměrně solidní hodnotě 38,5 % vůči HDP. Důležité také bude, jak velký bude pokles do Uzbekistánu proudících turistů i to, jak velký bude propad zahraničních investic v zemi.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autorka: Nikola Hrušková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Uzbekistán

Doporučujeme