Plánovaný rozvoj Severní metropole povede k užšímu propojení Hongkongu a Šen-čenu

Severní metropole, která bude lokalizována na hranici s pevninskou Čínou, je jednou z hlavních iniciativ oznámených během říjnového proslovu nejvyšší představitelky Hongkongu, Carrie Lam.

Tento projekt je třeba chápat v širším kontextu integrace měst v rámci oblasti Greater Bay Area a tlaku na alespoň částečnou reindustrializaci Hongkongu, podstatnou roli však sehrává i akutní nedostatek dostupného bydlení.

Ilustrační fotografie

Mezi Hongkongem a Šen-čenem, který se nachází přímo za severní hranicí zvláštní administrativní oblasti Hongkongu, existují dlouhodobé úzké vazby. Po dlouhou dobu platil Šen-čen a přilehlé oblasti za továrnu Číny a Hongkong za výkladní skříň, což časem logicky vedlo k téměř naprostému odklonu Hongkongu od lehkého průmyslu a k jeho specializaci na poskytování služeb, zejména ve finanční oblasti. Dnešní Šen-čen taktéž dávno není špinavým továrním městem, nýbrž jedním z nejinovativnějších míst Číny. 

Aktuální snahy o návrat průmyslu do Hongkongu cílí na sektory s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou IT, vývoj a výzkum. Počítá se proto s aktivním zapojením hongkongských univerzit. Za stávající centrum hospodářského růstu Hongkongu lze jednoznačně považovat oblast okolo Victoria Harbour tzv. Harbour Metropolis, kde jsou přítomny velké finanční instituce. Vytvoření Severní metropole by mělo být jakýmsi protipólem a současně novou příležitostí k diverzifikaci ekonomiky. Využít a navázat na existující expertízu za hranicí ležícího Šen-čenu je přitom logickým krokem vpřed.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Severní metropole se bude rozprostírat na ploše 30 000 hektarů a zahrne mimo jiné výstavbu několika nových městských částí, rozvoj existujících brownfieldů a vznik „hongkongského Silicon Valley“ San Tin Technopole, jakož i společného inovačního a technologického parku mezi Šen-čenem a Hongkongem.

Paralelně s plánovanou výstavbou a transformací severní oblasti Hongkongu vláda klade důraz i na aktivní ochranu a zachování jedinečné přírody. V této souvislosti si hongkongská vláda vytyčila ambiciózní cíl, aby nově vznikající Severní Metropole byla nejen chytrá, ale i udržitelná a uhlíkově neutrální.

Mokřadní charakter půdy s sebou při konstrukci Metropole ponese specifické výzvy a snaha o konzervaci pro oblast typické přírody bude vyžadovat využití speciálních technologií. Je také důležité si uvědomit, že stávající dopravní a zdravotní infrastruktura není dimenzována na takto masivní rozvoj severního teritoria Hongkongu.

Ilustrační fotografie

Plánováno je proto prodloužení existujících linek metra a výstavba plně automatického dopravního spojení pro přesun v rámci Severní metropole. Současně musí dojít i ke zlepšení a zefektivnění přeshraničního spojení mezi Šen-čenem a Hongkongem. Právě výstavba nového bydlení a rovněž dobudování veškerých infrastruktur (zejména dopravních a zdravotnických) bude nepochybně skýtat řadu příležitostí pro české firmy. 

Detailní informace k rozvoji Severní metropoli jsou k dispozici v dokumentu Northern Metropolis Development Strategy Report. Konkrétní kroky a harmonogram budou hongkongskou vládou rozpracovány v následujících měsících.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

• Teritorium: Asie | Čína | Hongkong | Zahraničí

Doporučujeme