Plány ugandské vlády na rozšíření orné půdy

Zahraniční investoři považují zemědělský potenciál Ugandy za jeden z nejlepších v Africe. Uganda má totiž příznivé klimatické podmínky, včetně dvou období dešťů v jižní části země. To vše vede k opakovaným sklizním během jednoho roku. Podle FAO má navíc úrodná zemědělská půda Ugandy možnost uživit až 200 milionů lidí.Osmdesát procent půdy v Ugandě je totiž bonitní, ovšem pouze 35 % je zemědělsky využíváno, a to z důvodu nedostatku zavlažovacích systémů. Krok vlády, která na vlastní náklady vybuduje nové zavlažovací systémy, má za cíl rozšíření výměr zemědělsky využívané půdy.

Zemědělství vytváří v Ugandě přibližně 20 % HDP a 43 % exportu. Navíc 70 % práceschopného obyvatelstva Ugandy je zaměstnáno právě v zemědělství. Uganda produkuje širokou škálu rostlinných a živočišných komodit, jako jsou káva, čaj, cukr, hospodářská zvířata, jedlý olej, bavlna, tabák, kukuřice, fazole, kasava, sladké brambory, proso a podzemnice olejná.

Komercializaci odvětví však brání nedostatek zavlažovacích systémů a omezené používání moderních produkčních metod, což činí produkci zranitelnou vůči možným nedostatečným srážkám, případně škůdcům. Růst zpracovatelského sektoru je pak omezen nedostatkem kvalitních zpracovatelských kapacit, nedostatkem skladovacích zařízení, vysokými náklady na přepravu, nedostatkem obslužných komunikací a omezenými znalostmi moderních výrobních postupů. Ugandští výrobci mají navíc často potíže s dodržováním hygienických a fytosanitárních norem požadovaných pro vývoz zboží do Evropy a Spojených států.

To vše vytváří příležitosti pro české exportéry zemědělských a zpracovatelských technologií. V Ugandě je prostor pro násobné zvýšení produkce, včetně navýšení vývozu do Spojených států a EU (export není zatížen cly, což vytváří prostor pro export na tyto trhy). V zemědělství v Ugandě tak existují pro české exportéry příležitosti pro zavádění technologií ve výrobě, zpracování, zavádění norem nezbytných pro export či zavádění posklizňových technologií.

A nejde jen o teorii – to dokazují již existující exporty čerstvých květin z Ugandy do EU (což je byznys, který je náročný jak z pohledu uplatnění moderních technologií, tak z pohledu logistiky). Pakliže se podaří Ugandě rozšířit tento úspěch i do jiných sektorů zemědělství, mohla by uživit nejenom velkou část afrického kontinentu, ale stát se i budoucím zajímavým exportním trhem pro české společnosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: M. Minčev, obchodní rada.

• Teritorium: Afrika | Uganda | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme