Platba kartou škodí přírodě. Místo jedné účtenky se tisknou dva doklady

Rozsah zbytečné spotřeby papíru není zanedbatelný. V koši končí desítky milionů stránek formátu A4. Jednu společnou účtenku zatím umí vystavit jen některé čerpací stanice a supermarkety. Řešení nabízejí některé startupy, které vytvářejí elektronické verze účtenek.Stále více obchodníků i zákazníků se snaží minimalizovat negativní dopady nákupů na životní prostředí. Kromě toho, že vybírají výrobky ohleduplné k přírodě, například s nižší spotřebou, bez zbytečných obalů nebo vyrobené z přírodních či recyklovaných materiálů, stále častěji řeší i způsob platby.

I když na první pohled platba kartou neznamená pro životní prostředí zátěž, v praxi výrazně zvyšuje spotřebu papíru. Zatímco při platbě v hotovosti zákazníci dostanou od prodejce jednu účtenku, při platbě kartou obdrží ještě druhou s údaji o platební transakci. Vzhledem k tomu, že další kopii si archivuje prodejce, znamená platba kartou dvě papírové účtenky navíc.

Desítky milionů papírů navíc

I když na první pohled nejde o nic dramatického, při počtu platebních transakcí znamenají platby kartou obrovskou spotřebu papíru a tím i zátěž pro přírodu. Podle statistik Sdružení pro bankovní karty totiž počet karetních transakcí v obchodech v roce 2018 činil celkem 811,9 milionu, což představuje o 128,1 milionu více transakcí než v roce 2016.

Přitom přibližně 10 účtenek z klasického platebního terminálu odpovídá jedné stránce A4. Vzhledem k tomu, že každá platba kartou vyprodukuje navíc dvě účtenky, každých pět plateb kartou znamená zbytečně spotřebovanou stránku A4. Při obrovském objemu plateb v České republice se tak v lesích vykácí stromy potřebné na výroby 162 milionů stránek A4.

U některých provozovatelů je přitom spotřeba papíru ještě větší. Například formát dokladů o karetní transakci vydávaných Českou poštou je výrazně větší. Každý zabírá plochu celé čtvrtiny stránky A4.

Jedna účtenka zatím jen někde

Některé společnosti vydávající platební karty se snaží negativní dopady plateb snižovat. „Propojit systémy tak, aby výsledkem byla jedna účtenka, jde. Je to na konkrétním obchodníkovi. Například již takto funguje síť čerpacích stanic MOL a některé hypermarkety,“ konstatuje Luděk Slouka, ředitel pro vývoj produktů a inovace společnosti Mastercard. Naopak jiní vydavatelé karet tuto otázku příliš neřeší. Například společnost Visa na dotaz k tématu neodpověděla, přestože odpovědi opakovaně přislíbila.

Podle zákazníků přitom karetní společnosti zaspaly dobu. „Při současném vývoji technologií mělo být shrnutí veškerých údajů na jednu účtenku už dávno standardem,“ podotýká podnikatel Tomáš Svoboda, který platby kartou často využívá jako zákazník.

Zmírnit negativní dopady plateb na přírodu mohou mladé technologické firmy. „Určitě existují metody, jak papírový odpad limitovat – v dnešní době, kdy je stejně většina věcí na online bázi, je papírový doklad jen přežitek a ekologická zátěž. Trisbee je krásným příkladem, jak to dělat jednoduše a ekologicky. Náš obchodník vydává na žádost zákazníka pouze běžnou účtenku,“ říká Matěj Turek ze společnosti Trisbee, která rozvíjí mobilní platby.

Elektronické potvrzení nahrazuje účtenku

„Potvrzení o platbě, tedy obdobu účtenky z terminálu, má zákazník digitálně přímo v aplikaci. Jelikož jde o platbu kartou, vztahuje se na naše platby výjimka z EET. Ve většině případů zaplacení pomocí Trisbee tedy papírově nejde vůbec nic, ať už platíte pomocí Trisbee v e-shopu, nebo na stánku či řemeslníkovi,“ dodává Matěj Turek.

Elektronickou verzi účtenek umožňují karetní společnosti zatím jen v ojedinělých případech. „Samozřejmě je to možné a již to také realizujeme. Například při platbě mobilem u čerpacích stanic Shell dostane zákazník účtenku do svého e-mailu,“ dodává Luděk Slouka.  

Produkce zbytečných účtenek při platbě kartou není v tuzemsku jedinou absurditou související s digitalizací. V Česku bylo například ještě před časem nutné všechny elektronické úřední dokumenty při jejich likvidaci vytisknout. Předpisy totiž umožňovaly oficiální odstranění, tedy skartaci, pouze papírových dokladů.  

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme