Platforma českých firem v Gruzii pomáhá s budováním kontaktů i prosazováním zájmů podniků na tamním trhu

Příznivý vývoj pandemie koronaviru a s ním související postupné rozvolňování opatření umožňuje tuzemským firmám obnovovat či rozšiřovat své aktivity v zahraničí. Zájem o navazování nových obchodních kontaktů i sdílení zkušeností napříč obory potvrzuje první setkání Platformy českých firem v Gruzii.

Platforma českých firem v Gruzii vznikla pod záštitou Velvyslanectví České republiky v Tbilisi. Jejího prvního setkání se na konci března zúčastnili zástupci bezmála třiceti tuzemských firem včetně podniků jako MND, ENERGO-PRO, Alcaplast, ŠKODA Auto či Plzeňský Prazdroj. Vedle nich byli na setkání přítomni i zástupci Charity ČR, Člověka v tísni, agentury Czech Trade či Česko-gruzínské obchodní komory. Zastoupení měla i gruzínská podnikatelská scéna.

„Posláním Platformy je umožnit diskusi a výměnu názorů mezi zástupci firem a velvyslanectvím a jednotlivými firmami navzájem. Jde především o sdílení informací, znalostí a zkušeností, posílení partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, zajištění větší pravidelnosti v kontaktech s českými institucemi, vytváření vazeb s gruzínskými partnery a v neposlední řadě informovaný a koordinovaný postup vůči gruzínským úřadům při obraně a prosazování zájmů českých podnikatelů,“ uvedl český velvyslanec v Gruzii Petr Mikyska.

Podle něj se uvedeným cílům Platforma přiblížila již na prvním setkání. Mnohé české firmy totiž v Gruzii působí již delší dobu, jejich zástupci se ale v minulosti až na výjimky nesetkávali. „Do Platformy se zapojili čeští hráči s klíčovým postavením na gruzínském trhu, například výrobce a distributor elektřiny pro celou zemi s výjimkou Tbilisi či největší gruzínský producent ropy a zemního plynu. Dále také malé a střední podniky, zastoupení českých firem či gruzínští dovozci českých technologií i spotřebního zboží. Jejich vzájemnou interakci považujeme za velmi významnou,“ sdělil velvyslanec.

Gruzie – teritoriální informace na BusinessInfo.cz

Rozcestník vám přináší jedinečné informace, které exportéři potřebují pro úspěšný vstup na gruzínský zahraniční trh. Všechny informace jsou ověřené a získané exkluzivně přímo z Gruzie od zástupců Ministerstva zahraničních věcí (MZV), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechTrade.

Z konkrétních úspěchů pak český velvyslanec v Gruzii zmiňuje propojení českého investora – výrobce dezinfekce, mýdla a čisticích prostředků – s ředitelem největšího gruzínského hypermarketu. Podobně pak developerské firmy budující turistickou infrastrukturu na černomořském pobřeží uvítaly možnost dodávek stavebního, elektroinstalačního či sanitárního materiálu od českých vývozců zastoupených na místním trhu.

Činnost platformy pozitivně vnímají i sami účastníci úvodního setkání. „Platforma českých firem v Gruzii je pro nás vítanou iniciativou českého velvyslanectví ve Tbilisi. Diskuse a setkávání managementu na platformě českých firem přináší nové kontakty a často i podněty k projednání nových investičních příležitostí,“ uvedla mluvčí MND Dana Dvořáková.

Tbilisi

Společnost MND podniká v Gruzii v oblasti průzkumu a těžby uhlovodíků od roku 2014. Ze stěžejních pozitiv země mluvčí MND uvádí především jasná pravidla pro udělování průzkumných a těžebních koncesí a pevný právní rámec standardních mezinárodních smluv (Petroleum Sharing Contract). V loňském roce firma v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 zaznamenala v Gruzii problémy s poptávkou po stlačeném plynu na čerpacích stanicích a krize negativně ovlivnila i její prodej plynu, aktuálně ale již problémy s odbytem nemá. „V současné době neplánujeme své aktivity v Gruzii rozšiřovat, spíše konsolidujeme naše rozpracované projekty a investice a zároveň opouštíme neperspektivní průzkumné licence,“ dodala Dana Dvořáková.

Kladně aktivity Platformy hodnotí i prezident Česko-gruzínské obchodní komory Daniel Mahovský. „Gruzie má pro české firmy obrovský potenciál v mnoha oblastech od energetiky přes výrobu a outsourcing až po služby a cestovní ruch. Sdílení zkušeností mezi firmami, ať už českými, nebo i gruzínskými, považujeme pro rozvoj byznysu za velice důležité. Platforma přitom může sloužit nejen podnikům, které již na tamním trhu působí, ale právě i těm, které vstup do země teprve zvažují,“ uvedl Daniel Mahovský.

Česko-gruzínská obchodní komora v rámci setkání informovala o plánovaných aktivitách pro letošní rok. „Současná pandemická situace již nedrží podniky v rámci České republiky, ale umožňuje jim zase ve větší míře vyrazit do zahraničí. Na rozdíl od loňska tak letos plánujeme obnovit podnikatelské mise a obchodní cesty do Gruzie, stejně jako networkingová setkání a aktivity v oblasti prezentace českých i gruzínských firem na akcích,“ doplnil prezident Komory.

Setkání třikrát za rok, větší zapojení dalších institucí

Platforma českých firem v Gruzii plánuje neformální setkání organizovat pravidelně třikrát do roka. Další se tak uskuteční v polovině letošního září. Český velvyslanec v Gruzii přitom uvedl, že do budoucna by se mělo vedle samotných firem rozšířit i zastoupení nevládních organizací a dalších institucí. Spolupráce je plánována například s institucemi, jako je Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky či Svaz měst a obcí.

Rozšířit by se mělo rovněž zahraniční zastoupení. „Na zářijové setkání bychom rádi pozvali představitele Ministerstva hospodářství a udržitelného rozvoje Gruzie, čímž sledujeme cíl rozšířit komunikační kanály firem i přímo na gruzínské instituce, vždy s aktivní podporou velvyslanectví. Stejně tak hodláme členy Platformy propojit s European Business Association Georgia (EBA Georgia) a umožnit sdílení informací i v širším kontextu evropského byznysu v Gruzii. EBA získala v posledních týdnech finanční podporu EU na propagaci obchodních a hospodářských zájmů EU v Gruzii a není nejmenší důvod, proč by tyto prostředky neměly být využity i na podporu českých firem,“ doplnil Petr Mikyska.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme