Platforma Low Carbon Bussiness Action nabízí evropským subjektům matchmaking

V první polovině ledna byla představena podoba iniciativy Low Carbon Business Action (LCBA) pro rok 2021. Platforma financovaná ze zdrojů EU cílí na rozvíjení B2B vztahů v oblastech zemědělství a lesnictví, obnovitelných zdrojů energie, biopaliv, zelené mobility, odpadového hospodářství, průmyslu, energetiky a IT řešení mezi evropskými subjekty a soukromým sektorem v Argentině, Brazílii, Chile, Kanadě, Kolumbii a Mexiku.

Co platforma nabízí?

  • přístup k databázi obchodních příležitostí;
  • networking v rámci matchmakingových akcí s cílem nalezení klientů a partnerů;
  • technickou a finanční podporu;
  • podporu rozšíření komerční přítomnosti v regionu Latinské Ameriky;
  • meziregionální spolupráci na globálním snižování emisí, boji proti klimatické změně, implementaci principů cirkularity v produkci & spotřebě.

Přidat se k inciativě je velmi snadné, vše lze provést online. V první řadě je zapotřebí vyplnit formulář na webu LCBA, následuje vyhodnocení přihlášky a posléze se již lze účastnit matchmakingových akcí a hledat partnery. Experti působící v rámci platformy poskytují rovněž evaluaci návrhů společných obchodních plánů, od níž se posléze odvíjí technická podpora (studie proveditelnosti, tržní analýza, právní poradenství) a identifikace potenciálních podpůrných finančních schémat. LCBA tým podporuje přeměnu společných projektů do reálných obchodních kontraktů a může asistovat u jejich podpisu.

Platforma je určena všem společnostem z výše uvedených sektorů registrovaným v některém ze členských států EU, přičemž většinový podíl společnosti musí být evropského původu. Platforma není určena podnikům o více než 500 zaměstnancích. Možnost participace se otevírá lednem 2021 počínaje. Více informací naleznete také na stránkách Evropské komise, na kterých je také rozcestník na jednotlivé kapitoly LCBA fungující zvlášť pro Kanadu, Mexiko a jihoamerické ekonomiky.

• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme