Platforma MDNP pomáhá najít obchodní partnery z Latinské Ameriky v oblasti těžby

MDNP (The EU-Latin America Mineral Development Network Platform) je iniciativa Evropské unie propojující evropské a latinskoamerické subjekty v oblasti těžby a souvisejících odvětví.

Těžební sektor je vnímán jako důležitý prvek mnoha latinskoamerických ekonomik.

Nicméně aby tento sektor fungoval ku prospěchu celé společnosti je zapotřebí pracovat s moderními udržitelnými technologiemi, využívat principy cirkulární ekonomiky, respektovat sociální a environmentální standardy, naslouchat všem sociálním skupinám, kterých se těžební činnost může dotýkat, a vracet část zisku do rozvoje lokální společnosti. Na zodpovědné a udržitelné těžbě celá platforma stojí a její členové se zavazují tyto hodnoty respektovat. Těžba v tomto kontextu není vnímána jako extrakce surovin, nýbrž také jako zdroj pracovních míst (a příjmů) v regionu, respektive určitý motor rozvoje. 

Na jakém principu platforma MDNP funguje? 

Platforma MDNP může přispívá k přenosu know-how, podpoře inovací, akceleraci výzkumu aj. Jak, ptáte se? Na domovské stránce MDNP naleznete užitečný nástroj – tzv. vyhledávač partnerů. Ten slouží k propojování různých hráčů z těžebního sektoru, ať už se jedná o malé a střední podniky, velké těžební společnosti, průmyslové asociace, dodavatele technologických řešení a vybavení, konzultantské společnosti, zástupce veřejného sektoru, odborníky na geologický průzkum, výzkumné instituce a organizace, univerzity s relevantními pracovišti či neziskové organizace.

Do iniciativy je nyní zapojeno téměř 300 různých subjektů z EU a Latinské Ameriky, konkrétně z Argentiny, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexika, Peru a Uruguaye. Máte-li proto zájem o nalezení vhodného partnera, kterému byste rádi nabídli Vaše produkty, služby, případně Vaši expertízu v obl. těžby a souvisejících sektorů (zahlazování negativních dopadů těž. činnosti, sanace krajiny, uzavírání dolů apod.), pak není nic jednoduššího než vyplnit formulář pod tímto odkazem a nahrát informace o Vás a o subjektu, který reprezentujete.

Registrace do tohoto de facto adresáře kontaktů je zcela zdarma a její vyřízení je otázkou několika dnů. Po obdržení přihlašovacích údajů již můžete začít vyhledávat své partnery například dle země Vašeho zájmu/oblasti působení. 

Registrací se také otevírá přístup k akcím organizovaným MDNP. Jedna z nich proběhne například 23. února – CircLean – Industrial symbiosis as an opportunity for climate neutrality. Akce bude organizovaná u příležitosti EU Industrial Week 2021 a bude se zaměřovat na podporu dosažení ambicí EU v oblasti uhlíkové neutrality.  

• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme