Platforma Tým Česko nově pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes poskytlo záštitu nad aktivitami Týmu Česko. Volné sdružení sedmi státních institucí včetně agentury CzechTrade a nově i CzechTourism, které pomáhají rozvíjet byznys v Česku, se chce ještě víc přiblížit potřebám českých firem a nabídnout jim své služby v komplexní formě.„Pro mě je velmi důležité, že spolupráce těchto sedmi institucí v rámci platformy Tým Česko neznamená pro firmy jen zjednodušení přístupu k podpoře a asistenci státu, ale především možnost vytváření individuální nabídky služeb státu. A to podle potřeb každé jednotlivé firmy během celého jejího životního cyklu – od nápadu, přes vývoj, výrobu, tržní lokalizaci až po expanzi na zahraniční trhy. Služby jednotlivých institucí tak díky propojení v rámci Týmu Česko na sebe mohou optimálně navazovat, doplňovat se. Zásadním faktorem však je, že se jedná o otevřenou platformu spolupráce,“ vysvětlila ministryně Marta Nováková. Memorandum o sdílené podpoře podnikání podepsala se zástupci Týmu Česko dnes na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Tým Česko sdružuje Českou exportní banku, CzechInvest, CzechTrade, Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Technologickou agenturu ČR a nově i CzechTourism. Pod společnou vlajkou usilují o to, aby firmám usnadnily přístup k institucionální podpoře a zlepšily jejich orientaci v poskytovaných službách.

Více o aktivitách platformy si přečtěte v článku Tým Česko: společná podpora firmám


V praxi proto vznikl společný tým Key account manažerů, takřečených „KAMů“. Jsou to profesionálové, kteří v daných institucích již působí a nyní se navíc vzájemně školí v produktové nabídce celého portfolia Týmu Česko. V každé ze sedmi institucí tak působí manažer, který dokáže poradit klientovi či zájemci o institucionální pomoc, kam se obrátit.

„Světu obchodu vládne přidaná hodnota. Klíčem k vyšší přidané hodnotě jsou inovace, které nacházíme především u malých a středních podniků v jejich neotřelých nápadech a citu pro tržní příležitosti.

Na druhou stranu tyto firmy mnohdy nedisponují všemi zdroji pro rozvoj myšlenky k její komercializaci na globálních trzích. A právě proto zde vznikl Tým Česko – sdílená podpora podnikání,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

 „Ať už se zájemce o jakékoli služby Týmu Česko obrátí na kteroukoli ze sedmi institucí, měl by získat ještě lepší servis. To je náš společný cíl. Synergie znamená, že se jednotlivé kvality nesčítají, ale násobí. Chceme být víc než jen součet,“ řekl po podpisu memoranda předseda představenstva a generální ředitel České exportní banky Jaroslav Výborný. Právě exportní banka je nyní v čele rotujícího předsednictví týmu. Sdružování podobných státních institucí pod společnou hlavičku je ve světě běžné. Například ve Skandinávii je to Team Finland.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme