Plzeň spustila nový portál. O dotace se bude žádat elektronicky

Nový portál zjednodušuje způsob komunikace s úřady a institucemi v Plzni, shromažďuje na jednom místě všechny aktuálně vypsané dotační programy. Třeba i Plzeňské podnikatelské vouchery.

Od června radnice spustila nový dotační portál, který shromažďuje na jednom místě všechny aktuálně vypsané dotační programy a tituly. Kromě samotného přehledu umožňuje jeho prostřednictvím o vybraný dotační titul rovnou zažádat. Celý proces je tím pro firmy výrazně jednodušší.

Nový portál shromažďuje aktuálně vypsané dotační programy | BIC Plzeň

Portál byl oficiálně spuštěn v červnu, plně využívaný bude od září, kdy se začínají vypisovat dotační tituly pro podzim 2022 a následující rok 2023. Jako první ho využijí žadatelé o Plzeňský podnikatelský voucher. Žádosti budou elektronicky přijímány od 1. září do 30. září 2022.

Cílem programu Plzeňské podnikatelské vouchery je podpořit a posílit inovační aktivity plzeňských firem. Pro firmy jsou vouchery podnětem k navázání kontaktu s výzkumnou organizací (VO) nebo rozšíření stávající spolupráce. S pomocí plzeňských podnikatelských voucherů můžete využít kapacit, znalostí a vybavení výzkumné organizace, které nemáte k dispozici. Spolupráce s výzkumnou organizací vám přinese nejen reálné výstupy projektu, ale také nové profesní kontakty, zajímavá řešení či náměty na další inovace. V neposlední řadě poskytne i pohled, na který v běžném provozu není čas. Pro výzkumné organizace naopak plzeňské vouchery představují cennou výměnu zkušeností.

Více informací o programu Plzeňské podnikatelské vouchery naleznete na webu BIC Plzeň.

Doporučujeme