Plzeňské podnikatelské vouchery pro rok 2019

Dne 3. června 2019 bude vyhlášen program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“. Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. 9. 2019. Jedná se již o čtvrté vyhlášení programu podpořeného městem Plzeň. Na program jsou alokovány prostředky ve výši 1 000 000 Kč.V programu budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti. Podniky budou mít možnost získat dotaci ve výši až 120 000 Kč na nákup služby od výzkumných organizací se sídlem rovněž v Plzeňské metropolitní oblasti, které mohou zahrnovat tyto činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru,
  • návrh designu výrobků.

Příjem žádostí bude probíhat do čtvrtka, 3. 10. 2019 (12:00), a to v sídle BIC Plzeň, Riegrova 1 (5. patro). V případě, že alokace prostředků výzvy nepokryje požadavky žadatelů o dotaci a dojde-li ke shodnému bodovému hodnocení žadatelů o dotaci, budou přednostně doporučeni k podpoře ti žadatelé, kteří podali žádost o dotaci dříve.

Více informací naleznete na těchto stránkách a v přiložených dokumentech:

Informace k programu Plzeňské podnikatelské vouchery poskytnou konzultanti BIC Plzeň, bic@bic.cz, tel.: 377 235 379.

Informace poskytnuta Enterprise Europe Network a Business Innovation Centre Plzeň.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme