Po stravenkách či penzijním pojištění přichází další zaměstnanecký benefit – kniha

Zaměstnavatelé nový bonus pro zaměstnance vítají. Některé společnosti díky ní chtějí rozšířit vzdělávání svých pracovníků. Podle odborníků je jedním z cílů opatření i podpora tuzemské knižní produkce.České firmy získaly další možnost, jak získat zaměstnance do společnosti nebo je motivovat k lepším výkonům. Díky novelizaci zákona je nyní možné prostředky na volnočasové zaměstnanecké benefity využít i k úhradě nákupu tištěných knih.

Od 1. července 2017 si tak mohou zaměstnanci kupovat knihy za mnohem výhodnějších podmínek, než doposud. V platnost totiž vstupuje novela zákona o dani z příjmu, která řadí nákup tištěných knih mezi volnočasové zaměstnanecké benefity. Zaměstnancům, kteří tyto benefity čerpají se tak rozšiřuje nabídka dobře známých aktivit a služeb o zajímavý segment.

Rozšiřování sítě partnerských knihkupectví

Společnosti, které se zaměřují na správu programů benefitů pro firmy, tak již začaly o knihkupectví rozšiřovat sítě akceptačních míst – tedy prodejen, které jsou zapojené do programu konkrétní firmy zajišťující benefity. Ty přijímají platby kartami, které před časem nahradily papírové poukazy u obchodů nebo stravenky v případě restaurací.

„Lidé díky tomu mají možnost ještě před letní dovolenou nakupovat knihy a platit s volno-časovou platební kartou Ticket Benefits a to buď přímo na podkladně v kamenných obchodech či v e-shopech uvedených knihkupectví“, uvedl Marek Pražák, tiskový mluvčí společnosti Edenred, která patří mezi poskytovatele benefitních programů pro firmy. Do partnerské sítě zařadila již několik knihkupectví a další bude postupně doplňovat.   

Knihy pomohou vzdělávat zaměstnance

„Jedná se o snahu poslanců podpořit knižní business, který se potýká s poklesem prodejů. Toto opatření má poskytnout zaměstnancům nefinanční příjem, ze kterého nebudou platit ani oni ani zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění, jako tomu je u finančních příjmů,“ komentuje změnu Jiří Halbrštát, manažer marketingu a náboru personální společnosti ManpowerGroup.

„Za běžné benefitní poukázky je nyní možné koupit kdeco, od oběda, přes služby pro volný čas po léky, takže se jedná o další rozšíření nabídky pro zaměstnance pro čerpání výhod a pro řadu lidí to bude jistě zajímavé,“ dodává Jiří Halbrštát.

Firmy novou možnost k odměňování zaměstnanců hodnotí pozitivně. „Zařazení knih mezi daňově uznatelné benefity vítáme. Zaměstnancům se tímto krokem rozšíří možnost uplatnění příspěvku zaměstnavatele na osobní rozvoj. Očekáváme, že se brzy podaří zajistit široká partnerská síť knihkupců, kteří budou akceptovat platby benefitními poukázkami či kartami,“ vysvětluje Tereza Štípková, HR manažerka benefitních programů Raiffeisenbank.

„Ano, knihy jsou zajímavým benefitem, který osloví zase další spektrum zaměstnanců a rozšíří stávající nabídku,“ navázala Jana Volková, HR Specialist v Europ Assistance.

Některé společnosti předpokládají, že díky tomu zlepší podmínky pro vzdělávání zaměstnanců. „V současné době mají zaměstnanci možnost využívat slevové kupony do vybraných knihkupectví prostřednictvím naší Kafeterie. Také mohou využívat odborné knihovny, které obsahují literaturu z jejich oboru, a disponuje jimi většina oddělení. Knihy jako benefit vnímám jako rozšíření škály dosavadní nabídky, z níž si zaměstnanci mohou volit alternativy, které jim vyhovují,“ reagovala Petra Kasarda, manažerka HR oddělení poradenské společnosti KPMG ČR.

Za které benefity se neplatí

Na zaměstnanecké benefity se podle odborníků snaží přilákat pracovníky stále více zaměstnavatelů. Mohou mít různou podobu – od stravenek, v současnosti již většinou v podobě platebních karet, přes mobilní telefon až po jazykové kurzy. Některé z nich, jako třeba možnost home office, klouzavá pracovní doba či dětský koutek na pracovišti, nejsou finanční podstaty a zaměstnancům místo peněžitého bonusu přináší spíše pohodlí.

Na druhé straně jsou pak benefity, které poskytují nějaké finanční zvýhodnění, kompenzaci nebo úlevu. Ty se v mnoha případech mohou stát předmětem daně a zároveň se také mohou započítávat do základu pro sociální a zdravotní pojištění. Cílem poskytování benefitu je však nabídnout zaměstnancům nějakou výhodu. Proto se i zaměstnavatelé snaží volit ty příspěvky, které z pohledu zaměstnance nepodléhají dani z příjmu, anebo jsou od ní osvobozeny.

Sem patří například vzdělávání a vzdělávací kurzy. „Ať již ty, které úzce souvisí s profesí a rozvíjejí profesní dovednosti, nebo například jazykové. Ale pozor, kurz vždy musí nějakým způsobem souviset s výkonem povolání,“ upozorňuje Andrea Kleinová, daňová poradkyně společnosti Crowe Horwath.

Daň z příjmu nemusejí zaměstnanci odvádět také z příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvku na stravování, nákladů na přechodné ubytování nebo příspěvků na rekreaci a sportovní a kulturní akce.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme