Počet dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci Úřadu práce klesá

Ke konci září letošního roku evidoval Úřad práce ČR celkem 67 093 lidí, kteří byli bez práce déle než 12 měsíců. Na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se podíleli 29,9 %. O rok dříve jich bylo 106 579 a tvořili 37,5 % z celkového počtu evidovaných. K 30. 9. 2016 bylo v evidenci ÚP ČR 154 273 dlouhodobě nezaměstnaných, 40, 8 % z tehdejšího celkového počtu uchazečů o zaměstnání.Uvedená čísla tak potvrzují, že se Úřadu práce ČR daří umisťovat na trh práce i ty klienty, kteří už například ztratili motivaci a nemají zájem pracovat. Nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, především pak veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM), rekvalifikace, cílené kariérové a psychologické poradenství, motivační programy, projekty určené konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání nebo pravidelná a proaktivní komunikace se zaměstnavateli. To je jen krátký výčet služeb a možností, jejichž prostřednictvím Úřad práce ČR pomáhá zvýšit šance na pracovní uplatnění v případě těch uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v jeho evidenci dlouhodobě.

„V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to například kvůli nízké úrovni vzdělání, popř. “zastaralé“ kvalifikaci, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce. Úkolem Úřadu práce ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence. Díky individuální práci s klientem se nám v současné době daří umisťovat i dříve neuplatnitelné uchazeče,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Ztráta sebedůvěry

Člověk, který je bez práce delší dobu, se s touto situací stále více sžívá. Ztrácí nejen pracovní návyky, ale i sebedůvěru ve své schopnosti.  „Naopak se zvyšuje jeho nedůvěra k okolí. Zejména v případech, kdy se mu opakovaně nedaří získat zaměstnání. Následně se prohlubuje i neochota zaměstnavatelů takového uchazeče přijmout a dotyčný se dostává do začarovaného kruhu. Svým dílem přispívá k jeho rezignaci na snahu najít si práci i situace, kdy se jedná o tzv. rodinnou nezaměstnanost. Tedy stav, kdy už několik generací v rodině nikdo nepracuje. I v takových případech umí Úřad práce ČR lidem pomoci,“ upozorňuje ředitel Krajské pobočky (KrP) ÚP ČR v Ústí nad Labem Radim Gabriel.

Zkušenosti poradců ÚP ČR ukazuji, že prostřednictvím individuálního přístupu ke klientům, který úřad v praxi uplatňuje, je možné dlouhodobě nezaměstnané motivovat a podpořit tak jejich chuť změnit život. „Snažíme se hledat s každým uchazečem o zaměstnání jeho vlastní důvody, proč je pro něj lepší být zaměstnaný. Motivace může být velmi různá – např. snaha uživit se sám, vyřešit určitou životní situaci, dát dobrý příklad dětem nebo se ukázat před rodinou a přáteli. Dovídáme se tak potřebné informace o problémech, se kterými se klient potýká a pomáháme mu je vyřešit,“ uvádí ředitel KrP ÚP ČR v Olomouci Jiří Šabata.

Jak už bylo řečeno, nabízí Úřad práce ČR všem klientům poradenství, ať už individuální nebo skupinové, ale také třeba doprovod k zaměstnavateli, přípravu na přijímací pohovor nebo možnost získat či si oživit pracovní návyky formou krátkodobých pracovních příležitostí. Tyto služby jsou také součástí cílených projektů. Velký důraz přitom ÚP ČR klade na prohloubení finanční gramotnosti.
„Pokud je uchazeč v exekuci nebo má finanční problémy, zařadíme ho co nejdříve do poradenských aktivit, nasměrujeme ho na občanské a dluhové poradny v regionu a snažíme se zvýšit jeho informovanost v této oblasti. Problematika finanční gramotnosti je zároveň součástí všech regionálních individuálních projektů a Úřad práce ČR je též hlavním partnerem už tradiční celorepublikové akce Den bez dluhů,“ vyzdvihuje Kateřina Sadílková.

Oživí pracovní návyky

K oživení či získání pracovních návyků významně pomáhají dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům VPP a SÚPM. „Individuální způsob práce s dlouhodobě nezaměstnanými vyžaduje také nadstandardní spolupráci se zaměstnavateli. Úřad práce ČR se přitom snaží používat takové nástroje, které by uchazeči o zaměstnání poskytly čas a podporu při zapracování a zaměstnavateli uhradily náklady s tím spojené,“ říká ředitel KrP ÚP ČR v Pardubicích Petr Klimpl.

„Některá města následně vystavují po ukončení těchto krátkodobých pracovních příležitostí pracovní posudky, které klientům pomáhají k získání další práce. Případně je doporučují konkrétním zaměstnavatelům. Pozitivně se projevuje i veřejná služba, kdy uchazeč vykonává dobrovolně určitou činnost. To vše následně vede k tomu, že se člověk dostane do kolektivu a má pocit, že je potřebný,“ vyjmenovává ředitelka KrP ÚP ČR v Karlových Varech Alice Kalousková.

„Z hlediska regionálního řešení velmi oceňujeme možnost spolupráce s obcemi a městy, zejména při poskytování VPP. Díky tomu se daří najít uplatnění i těm obtížně umístitelným uchazečům, kteří by jinak na volném trhu práce neuspěli,“ doplňuje ředitelka KrP ÚP ČR v Jihlavě Šárka Kubátová.

Nejčastěji se daří umisťovat dlouhodobě nezaměstnané uchazeče na pozice pomocných a dělnických profesí, dále v oblasti služeb (např. úklid, ostraha, obchod), řemesel, v dopravě či jako asistenty prevence kriminality. Šance na další uplatnění stoupají i tehdy, když klient absolvuje rekvalifikaci, jejíž složení a obsah odpovídá požadavkům zaměstnavatelů. Nacházejí pak práci třeba jako strážní, operátoři ve výrobě, svářeči, řidiči autobusů, chůvy nebo v sociálních službách. 

Příběhy s dobrým koncem

Jednou z těch, kterým se podařilo vrátit se do pracovního života, je Marta Opletalová. V době, kdy byla v evidenci ÚP ČR, absolvovala v rámci pracovní rehabilitace přípravu k práci na pozici designér/návrhář interiéru. „Umožnila mi naučit se nové věci a připravit se novou pracovní činnost. Po úspěšném absolvování jsem mohla nastoupit do nového zaměstnání s větším klidem a pocitem, že znám vše, co je pro tuto pozici potřebné. Mohla jsem se plynule zapojit do pracovního procesu.“

Dlouhodobě byla v evidenci ÚP ČR i Květa Hájková. Nyní už čtyři měsíce pracuje pro společnost, která vyrábí nábytek. „Je to zaměstnání, které je pro mě jako stvořené, vidím výsledky své práce a to mě těší. Nedávno jsme dělali zakázku pro cukrárnu a mám velikou radost z toho, že nábytek, který jsem brousila a lakovala, mohu vidět i ve skutečnosti. Moje práce má smysl a užitek pro ostatní.“ 

Novou životní etapu začal, dle svých slov, i Pavel Jeřábek. V evidenci ÚP ČR byl 20 let. Během té doby se snažil hledat práci a zároveň působil jako dobrovolník. „Poté, co jsem vstoupil do projektu „Nová šance na Vysočině“, se mi podařilo vyřešit některé osobní problémy. Do té doby jsem nevěděl, v čem je chyba a rady, které jsem dostával, nebyly k ničemu. Neměl jsem si s kým o svých potížích promluvit.“

Pan Pavel úspěšně absolvoval poradenské a motivační aktivity. ÚP ČR následně vytipoval a oslovil vhodného zaměstnavatele, ke kterému klient nejdříve nastoupil „na zkoušku“. Po třech měsících získal zaměstnání na plný úvazek jako strážný. „Od samého začátku se všestranně zapojil do pracovních procesů naší společnosti. Příkladná je jeho pečlivost a do detailu splněná pracovní zadání. Je vzorem mladším zaměstnancům. Dochvilnost, plánování si každého dalšího kroku a nezlomná víra v lepší život je jen dalším stupínkem kladů na jeho pomyslném žebříčku hodnot,“ uzavírá jednatel společnosti Armatus group Aleš Mátl. 

Doporučujeme