Počet firem v cestovním ruchu klesá, ale jen mírně

Podle poradenské společnosti Dun & Bradstreet je v ČR aktuálně registrováno 2 837 firem a 10 245 osob samostatně výdělečně činných, které podnikají v oblasti cestovních agentur, cestovních kanceláří a souvisejících činností.

Cestovní ruch v souvislosti s pandemií COVID-19 prochází mimořádně náročným obdobím. Firmy a podnikatelé se musejí vyrovnávat s nepředvídatelným vývojem a často se měnícími podmínkami.

„Navzdory nepříznivé situaci pro cestování se celkový počet subjektů, které vyvíjí podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu, snížil jen minimálně. Ve srovnání s předkrizovým obdobím, ale vzniká podstatně méně nových firem s tímto předmětem činnosti,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Počet akciových společností a společností s ručením omezeným, které podnikají v cestovních ruchu, se mezi lety 2015 až 2020 zvyšoval, z 2 632 v roce 2015 na 2 864 v roce 2019 resp. na loňských 2 874. Letos se trend otočil a došlo k mírnému poklesu o 37 firem na 2 837. Od roku 2020 se ale zásadně snížil zájem o zakládání nových firem – mezi lety 2015 až 2019 bylo registrováno vždy více než 100 hráčů na trhu, loni to nebyla ani padesátka. Podnikatelskou základnu tvoří z 47 % cestovní agentury, 28 % cestovní agentury a cestovní kanceláře a 24 % cestovní kanceláře.

Podobný vývoj vykazuji i fyzické osoby – podnikatelé. Mezi OSVČ mají největší zastoupení cestovní agentury (66 %), průvodci (15 %), cestovní agentury a cestovní kanceláře (12 %) a cestovní kanceláře (7 %).

Vývoj počtu cestovních agentur, cestovních kanceláří a související činnosti (NACE 79) v letech 2015 až 2021

A: Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Rok Celkový počet Počet založených Počet zrušených
2015 2 632 110 47
2016 2 701 122 48
2017 2 737 143 83
2018 2 802 122 79
2019 2 864 101 101
2020 2 874 47 91
k 27. 4. 2021 2 837 9 17
Zdroj: Dun & Bradstreet

B: Osoby samostatně výdělečně činné

Rok Celkový počet Počet založených Počet zrušených
2015 8 955 383 245
2016 9 060 347 233
2017 9 429 392 237
2018 9 717 427 255
2019 10 256 421 311
2020 10 288 165 305
k 27. 4. 2021 10 245 24 41
Zdroj: Dun & Bradstreet

Redakčně upravená tisková zpráva

• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas
• Teritorium: Česká republika