Počet leasingů a úvěrů na stroje či zařízení loni výrazně klesl

Firmy a podnikatelé si v roce 2020 prostřednictvím leasingových a úvěrových produktů členů České leasingové a finanční asociace (ČLFA) pořídili 13 637 strojů a zařízení, o 22,7 % méně než v předchozím roce.

Členské společnosti ČLFA jim na ně půjčily 25,63 miliardy korun, což v porovnání s rokem 2019 představuje pokles o 15,3 procenta.

Největší meziroční úbytek nově uzavřených smluv, a to o 45 %, asociace zaznamenala v kategorii financování manipulační a skladovací techniky. Kontraktů na financování kovoobráběcích a dalších obráběcích strojů ubylo o třetinu, počet profinancovaných zemědělských nebo lesnických strojů se snížil téměř o 9 %.

„Kategorie financování strojů a zařízení je velmi dobrým indikátorem celkového vývoje ekonomiky. Výsledky za rok 2020 ukazují, že pandemie utlumila investiční aktivitu napříč sektory. Tento negativní efekt se tedy zdaleka neomezil pouze na odvětví, která jsou přímo dotčena vládními restriktivními opatřeními,“ říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA, která sdružuje přední leasingové a úvěrové firmy.

Podle asociace je takový trend zapotřebí co nejrychleji otočit, protože oživení na poli firemních investic je nezbytnou podmínkou pro restart ekonomiky. „Myslíme si, že v tomto směru pomohou i proinvestiční nástroje, jejichž přijetí jsme prosazovali. Jde zejména o mimořádné zrychlení odpisů, které vstoupilo v platnost se začátkem letošního roku. Týká se nejen strojů a zařízení, ale třeba také automobilů,“ dodává Jaroslav Krutilek.

V přehledu komodit financovaných členy ČLFA v roce 2020 ve firemní sféře náleží strojům a zařízením 30% podíl. Nejvíce financí si podnikatelské subjekty loni půjčily na zemědělské a lesnické stroje (8,52 mld. Kč), na stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví (4,63 mld. Kč) a na kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje (4,27 mld. Kč).

Stroje a zařízení profinancované členy ČLFA v roce 2020 (podle objemu obchodů)

zdroj: ČLFA

Tři čtvrtiny prostředků, které loni členské firmy ČLFA poskytly na financování strojů a zařízení, čerpají zákazníci formou podnikatelského úvěru. Na obdobně koncipovaný finanční leasing připadá téměř 17 % objemu obchodů a na operativní leasing necelých 8 %. Právě podíl finančního leasingu by letos mohl vzrůst v souvislosti se zrychlenými odpisy. Délka finančního leasingu je totiž ze zákona navázána na dobu odpisování, čímž je znevýhodněn v porovnání s úvěrovými produkty, na které se podobné omezení nevztahuje.

„Rychlejší odpisování v podstatě finanční leasing zrovnoprávnilo s účelovým podnikatelským úvěrem. Díky tomu mají teď firmy při financování strojů, automobilů i dalších komodit na výběr z více reálných variant,“ dodává Jaroslav Krutilek z ČLFA.

Redakčně upravená tisková zpráva České leasingové a finanční asociace (ČLFA)

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme