Počet lidí bez práce v lednu vzrostl

K 31. lednu 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 230 022 uchazečů o zaměstnání. To je o 14 490 více než v prosinci a o 15 035 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší lednovou hodnotu od roku 1997, kdy bylo bez práce 205 185 lidí.

Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 210 109 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,1 % (prosinec 2019 – 2,9 %, leden 2019 – 3,3 %). Zaměstnavatelé nabízeli v lednu prostřednictvím ÚP ČR 341 391 volných pracovních míst, z toho 10 800 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 78 559 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince (absolutní hodnota bez rozlišení profese a regionu – 2,9 uchazeče na 1 volné pracovní místo). U dalších 262 832 pozic, tedy 77 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za prosinec 2019) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky zveřenil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 1. 2020     3,1 %
Počet uchazečů o zaměstnání 230 022
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 210 109
Míra nezam. podle EUROSTAT (prosinec 2019)     2 %
Počet volných pracovních míst (VPM) 341 391
Počet VPM „bez příznaku“ pro cizince 78 559
Počet VPM vhodných pro cizince 262 832

Situace na pracovním trhu se v uplynulém měsíci vyvíjela standardně. Ve srovnání s předchozími lety je ale příznivější.

„V lednu nezaměstnanost roste pravidelně a letos tomu nebylo jinak. Ve větší míře přicházeli do evidence ÚP ČR lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Také část živnostníků přerušila své podnikání. V meziročním srovnání ÚP ČR stále zaznamenává rekordně nízké hodnoty, pokud jde o absolutní počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech, ale také v sociálních službách či ve zdravotnictví. Dlouhodobý prorůstový výkon ekonomiky a enormní poptávka zaměstnavatelů po nových zaměstnancích dokázaly sezónní vlivy téměř vyrovnat,“ shrnuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

V rámci celého letošního roku by měla být situace na pracovním trhu nadále stabilní. Obdobně jako tomu bylo loni.

„Pracovní trh se v současnosti pohybuje na svých limitech. Nezaměstnanost vyjádřená podílem nezaměstnaných osob je rekordně nízká a možnost jejího dalšího poklesu je s ohledem na zpomalující ekonomiku v podstatě vyloučená. Navíc se ze strany firem začínají objevovat zřejmé signály slabší poptávky po nových zaměstnancích,“ uvádí k výsledkům analytik společnosti Akcenta CZ Miroslav Novák.

„Údaje o nezaměstnanosti v celé ekonomice poněkud kontrastují s vývojem zaměstnanosti v průmyslu, kde došlo v prosinci k prohloubení meziročního propadu v počtu zaměstnaných. Zdá se tedy, že zaměstnanci uvolňovaní z průmyslu jsou převážně agenturní pracovníci, kteří jsou obratem dáváni k dispozici pro jiná odvětví. Předpokládáme, že přes zpomalení ekonomiky uvedený proces bude ještě několik měsíců patrný. Teprve kolem poloviny roku zřejmě překmitne podíl nezaměstnaných do vyšších hodnot oproti stejného období loňského roku. Vykazovaný počet volných pracovních míst se může nadále držet blízko rekordů, jeho relevance pro trendy trhu práce je ale omezená,“ uvádí ve svém komentáři Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank.

Nárůst ve všech okresech ČR

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Praha – východ  (1,2 %), Praha – západ a Rychnov nad Kněžnou (shodně 1,5 %), Pelhřimov (1,6 %), Benešov a Mladá Boleslav (oba 1,7 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (6,9 %), Bruntál (6 %), Znojmo (5,9 %), Jeseník (5,5 %), Chomutov a Ostrava – město (oba 5,3 %), Hodonín (5,1 %) a Most (5 %). Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 3 % a mužů na 3,1 %. 

Zdroj: Úřad práce ČR

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v lednu všech 77 okresů. Největší v okresech – Jindřichův Hradec (o 22,7 %), Písek (o 20,1 %), Český Krumlov (o 16,6 %), Strakonice (o 15,9 %), Znojmo (o 14,5 %), Chrudim (o 14,3 %), Prostějov (o 13,9 %), Cheb (o 13,6 %) a Tábor (o 12,7 %).

Během ledna se na ÚP ČR nově přihlásilo 53 320 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet vyšší o 9 905 osob, meziročně pak o 2 348 uchazečů méně. Z evidence naopak odešlo 38 830 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 13 658   více než v prosinci a o 3 315 méně než rok předtím. Novou práci získalo 25 318 lidí. Celkem 6 130 klientů ÚP ČR z evidence vyřadil, protože při zprostředkování zaměstnání nespolupracovali.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v lednu 43 roky. Mezi evidovanými bylo 82 938 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 36,1 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 19,8 % – celkem 45 534. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 435 dnů. V uplynulém měsíci bylo bez práce 112 177 žen (48,8 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 34 788 OZP (15,1 % z celkového počtu nezaměstnaných).

 Ke konci ledna evidoval ÚP ČR celkem 341 391 volných pracovních míst, což je o 434 více než v prosinci a o 9 938 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (73 987), ve Středočeském (59 989), v Plzeňském (38 531), Jihomoravském (27 389) a Pardubickém (24 777) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 4 520 pozic na dohodu o provedení práce a 6 280 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (5,9), Jeseník (3,7), Sokolov (3,5), Děčín (3), Znojmo (2,9), Hodonín, Ústí nad Labem a Bruntál (shodně 2,8).  Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 11 278 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v lednu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky, pomocníky ve výrobě, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, kuchaře, zedníky nebo svářeče. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. V některých regionech a odvětvích je nedostatek nabídky pracovní síly už také z řad uchazečů o zaměstnání.

Řada zaměstnavatelů už flexibilně zareagovala na nedostatek pracovních sil a přikročila k úpravě svých požadavků tak, aby odpovídaly současnému trhu práce. Tak například v současně době už tak striktně nevyžadují úplnou profesní způsobilost, dosaženou úroveň vzdělání, získání konkrétní kvalifikace a praxi v oboru nabízeného pracovního místa. Důležitý je pro ně především zájem nových zaměstnanců o danou pozici, ochota učit se novým věcem, spolehlivost, flexibilita a chuť pracovat. Zaměstnavatelé si je sami zaškolují a „pracují“ s nimi mnohem intenzívněji.

Ke konci ledna evidoval ÚP ČR celkem 9 467 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To jemeziměsíčně o 262 a meziročně pak o 495 osob méně. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,1 % (prosinec 2019 – 4,5 %, leden 2019 – 4,1 %). Bez práce bylo k 31. 1. 2020 celkem 6 184 bývalých studentů – o 438 méně než v předchozím měsíci (prosinec 2019 – 6 622, leden 2019 – 6 740, leden 2018 – 7 419). Zaměstnavatelé nabízeli této skupině uchazečů celkem 69 725 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu výrobních strojů, kováře, nástrojáře, obsluhu pojízdných zařízení, řemeslníky, pomocníky ve výrobě nebo pracovníky informačních služeb.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 93 247 lidí, tj. 40,5 % všech uchazečů vedených v evidenci (prosinec 2019 – 37,9 %, leden 2019 – 38,9 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 8 219 Kč. O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 95 408 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z posledních dostupných výsledků za prosinec 2019, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 1,9 %, v EU28 6,2 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2 % a v EU28  6,2 %). Podrobnosti na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.

Doplněno o komentáře analytiků

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme