Podezřelá či nezdůvodněná optimalizace daní může podnikatelům způsobit potíže

Nejčastějším způsobem snižování nákladů před koncem roku je nákup dárkových předmětů, předzásobení kancelářskými potřebami nebo pořízení výpočetní techniky. Živnostníkům se v příštím roce rozšíří možnost snížení daňového základu slevou na děti, naopak se zúží okruh podnikatelů, kteří si budou moci odečíst výdaje na životní pojištění.Poslední měsíce roku bývají ve firmách často spojeny s hledáním výdajů, které by podniku pomohly snížit daňový základ, a tím celkovou částku odvedenou na daních. Podle odborníků je však optimalizace daní v posledním čtvrtletí ošidná a kontrolory z finančních úřadů bedlivě hlídaná.

Riziko zjištěných nesrovnalostí se v tomto daňovém období zvyšuje až dvojnásobně. Optimalizaci na základě platných norem je proto podle expertů vhodné přenechat daňovému poradci.

„V praxi se často setkáváme se snahou firem a podnikatelů snížit si daňovou povinnost zahrnutím výdajů, které s podnikáním nijak nesouvisejí. Ať už se jedná o vánoční dárky pro rodinu, občerstvení na večírku, letní dovolenou anebo nákup formálního oděvu,“ vysvětluje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

„Naopak existují legální možnosti, jak snížit základ daně, které podnikatelé bez daňového poradce nevyužijí, protože o nich nevědí nebo si nejsou jejich použitím jistí,“ doplňuje Blanka Štarmová.  

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Připravili jsme pro vás SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2016


Podnikatel musí umět výdaj zdůvodnit

Základním pravidlem při uplatnění daňově uznatelných nákladů podle ní je, že podnikatel musí být schopen zdůvodnit stoprocentní využití daného výdaje pro svůj byznys. Nákup tří notebooků ve firmě s pěti zaměstnanci je v pořádku, opačný poměr pěti notebooků pro tři zaměstnance již bude třeba vysvětlit.

„I tato na první pohled nelogická situace však může mít srozumitelný důvod a být uznatelná finančním úřadem. Například pokud zaměstnanci používají jeden notebook v kanceláři a druhý na cestách,“ popisuje Blanka Štarmanová.

Daňová kontrola a hlavně zdlouhavé vysvětlování, jak je ten který výdaj v konkrétním podnikání uplatňován, přitom podnikatele velmi zdržují a zvyšují riziko, že bez dostatečných odborných znalostí nedokáže výdaje obhájit.

Pokud finanční úřad podnikateli jeho daňový náklad neuzná, daňová povinnost mu bude zpětně doměřena a zvýšena podle upraveného daňového základu. Vyčísleny budou také úroky z prodlení a penále za zjištění nedostatku v rámci daňové kontroly.

Úrok z prodlení se řídí repo sazbou České národní banky, která je aktuálně 0,05 procenta, navýšenou o 14 procentních bodů. Penále činí striktně 20 procent z doměřené částky, tedy z dopočteného rozdílu na dani. I když je podnikatel ve ztrátě, penále mu bude vyměřeno, a to ve výši jednoho procenta ze zjištěného rozdílu na daňové ztrátě.

„Pokud má podnikatel daňového poradce, nemusí se kontroly vůbec osobně účastnit a ze zkušenosti víme, že je to i nejlepší řešení. Málokdo ví, co má říkat, a ještě méně ví, co finanční úředník chce slyšet, takže se kontrola protahuje nebo se zbytečně narazí na další podněty k přezkoumání,“ varuje Blanka Štarmanová.

Daňový poradce může na základě dohody plnit veškeré povinnosti podnikatele vůči finančnímu úřadu, včetně komunikace s úřadem. Obdobně může být daňový poradce zmocněn k veškerému jednání se správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou. Navíc má ze zákona odpovědnost vůči podnikateli za vzniklou škodu.

Vedou vína a propisky s potiskem

„Příklady, kdy poplatníci v přiznání opomínají odpočitatelné položky, anebo naopak zahrnou ty, které by neměli, se neustále opakují v podobných variacích. Například u právnické osoby s kompletním účetnictvím jsme při kontrole v rámci daňového přiznání zjistili, že je možné uplatnit daňově uznatelné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám a snížili jsme tím základ daně o více než 150 tisíc korun,“ popsala Blanka Štarmanová.

Ke snižování daňového základu se nejčastěji využívají vánoční dárky pro obchodní partnery. Daňově uznatelným nákladem je reklamní nebo propagační předmět do hodnoty 500 korun bez DPH, který je opatřen jménem firmy nebo její ochrannou známkou či názvem propagovaného zboží, respektive služby, a který není s výjimkou tichého vína, tedy mimo šampaňského a dalších perlivých vín, předmětem spotřební daně.

„Neperlivá vína, diáře, kalendáře, flash disky, drobná příslušenství k počítačům a různé kancelářské potřeby využívá podle našich zkušeností na konci roku téměř 90 procent firem,“ potvrzuje Blanka Štarmanová.

Dalším daňově uznatelným výdajem pro podnikatele, který vede daňovou evidenci, může být nákup zásob kancelářských potřeb na příští rok, ale také to, že koupí počítače a telefony, s maximální hranicí 40 tisíc za kus, v předstihu i pro nové zaměstnance.

Tyto výdaje je možné ještě stihnout do konce roku. Ideální optimalizace daní se však s pomocí daňového poradce běžně plánuje na celé zdaňovací období dopředu.

Mít děti bude výhodnější

Výhodnější možnost snižování základů získají od příštího roku živnostníci. Ti budou moci využívat zvýšený daňové zvýhodnění na děti. Rodiče se dvěma a více dětmi si v příštím roce zase o něco finančně polepší.

V roce 2015 činí daňové zvýhodnění na první dítě 1117 Kč měsíčně, na druhé 1317 Kč a na třetí a další 1417 Kč. Vládní návrh počítá s daňovým zvýhodněním pro příští rok na první dítě ve stejné výši, na druhé by však měl být o stokorunu vyšší (1417 Kč) a na třetí a další dítě by stoupnul o tři sta korun (1717 Kč). Rodina se třemi dětmi by si tedy měsíčně polepšila o 400 Kč.

Daňové zvýhodnění na děti snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a může jej uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Je-li daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, vzniká dokonce nárok na daňový bonus, kdy živnostník nezaplatí žádnou daň z příjmu fyzických osob, a naopak peníze od státu dostane.

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu v závislosti na výši příjmů poplatníka. Maximální výše ročního daňového bonusu má zůstat na úrovni 60 300 Kč

Nadále zatím platí, že daňové zvýhodnění nemohou využít OSVČ s výdajovými paušály. Zvýhodnění může uplatnit jen OSVČ, která je zaměstnána a součet jejích základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 procent celkového základu daně. Zvýhodnění na děti se týká i zaměstnanců.

„Daňové zvýhodnění je velmi efektivní státní finanční podporou rodin s dětmi. Zaměstnanec se dvěma dětmi tak bude mít každý měsíc čistou mzdu vyšší o 2534 korun než jeho bezdětný kolega se stejnou hrubou mzdou,“ hodnotí situaci Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Od příštího roku se naopak výrazně zmenší skupina živnostníků i zaměstnanců, kteří si budou moci snížit daňový základ díky životnímu pojištění. Příští rok si slevu na dani totiž mohou uplatnit jen ti, kdo se vzdají mimořádných výběrů. To bude zhruba o třetinu méně klientů životního pojištění v porovnání s těmi, kteří slevu uplatňovali v letošním roce.

„Každý občan České republiky si může od daňového základu odečíst až 12 000 korun na životní pojištění, a získat tak od státu na daních zpět 1800 korun. Naši klienti si průměrně od základu daně mohou odečíst 3369 korun,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme