Podíl zahraničních investorů v klíčových sektorech v EU stoupá

Evropská komise dnes vydala zprávu zaměřenou na přímé zahraniční investice v EU, která ukazuje, že objem těchto investic stoupá a cizí firmy zvyšují své vlastnické podíly v klíčových sektorech EU.Celkem je ve vlastnictví zahraničních firem 35 % aktiv, což činí z EU region s nejotevřenějším investičním prostředím na světě. Nárůst zahraničního vlastnictví firem trvá již 10 let, přičemž velmi vzrostly zejména investice státem vlastněných firem, zejména z Číny, Ruska a Spojených arabských emirátů. Jedná se především o sektory jako rafinace ropy, výroba léčiv či oblasti elektronických výrobků. Podle Komise studie jasně ukazuje na opodstatnění zavedení rámce na sledování zahraničních investic.

Doporučujeme