Podíl žen ve vedení firem roste hlemýždím tempem, Česká republika je pod celosvětovým i evropským průměrem

Počet žen zastoupených v řídících orgánech společností je stále nízký. Jejich podíl se sice v roce 2021 celosvětově zvýšil na 19,7 % (oproti 17 % v roce 2018), směrem nahoru ale procento zastoupení dramaticky klesá; žen v řadách CEO je stále pouhých 5 %.

Tímto tempem by se rovného zastoupení žen a mužů v nejvyšším vedení dosáhlo nejdříve v roce 2045. Sedmé vydání studie Deloitte Ženy ve vedení (Women in the Boardroom) analyzuje situaci v 72 zemích světa a celkem 10 493 firmách. Výsledky ukazují, že z hlediska rovnosti pohlaví je stále na čem pracovat.  

Ilustrační fotografie

Česká republika se svým 17,2% zastoupením žen ve vedení zaostává jak za celosvětovým (19,7 %)  tak evropským (30,7 %) průměrem, i když toto číslo narostlo oproti roku 2018 o 3,4% bodu. Například v sousedním Polsku činí podíl žen ve vedení 23 %. V roce 2021 vláda České republiky přijala Strategii rovnosti žen a můžu na léta 2021-2030, která navrhuje opatření nutná pro dosažení rovnosti žen a mužů v ČR na srovnatelné úrovni s ostatními státu EU. Klade si několik cílů jako například snížení rozdílu v platech žen a mužů, genderově vyrovnaný poměr zaměstnanců, podporu a vzdělávání žen a další. 

„Téma rovnosti žen a mužů se dostává do popředí veřejného zájmu již několik let, a jak je vidno z našich aktuálních statistik, počet žen ve představenstvu společností sice pomalu, ale neustále roste,“ říká Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka Deloitte Czech Republic a dodává: „Moje zkušenost ukazuje, že při dostatečné účasti žen v nejvyšším vedení většinou dochází k větší diverzifikaci členů správních rad, což v konečném důsledku vede k lepším výsledkům celé firmy. Navíc ženy během současné pandemie opět prokázaly svou sílu a vytrvalost, když se lépe, než kdy jindy přizpůsobily nečekaným kariérním výzvám a novým pracovním modelům.“ 

Pozitivní korelace mezi ženou v roli CEO a počtem žen ve vedení 

Studie se zaměřila také na další genderové aspekty jako například spojitost mezi ženským vedením společností a poměrem žen v jejich řídících orgánech. Z průzkumu vyplývá, že ve společnostech s ženou v roli CEO, je podíl žen v orgánech společnosti mnohem vyšší (33,5 %), než je tomu v případě, kdy je šéfem muž (19,4 %). Průměrný věk žen ve vedení je celosvětově 57 let (u mužů 60 let) a ve funkčním období zůstávají průměrně 5 let (muži 7,6 let). Tzv. stretch factor (tendence kumulovat několik funkcí u jedné osoby) také ukazuje celosvětový trend, že menší skupiny žen mají několik funkcí ve vedeních současně. 

Mezi zeměmi s nejvyšším zastoupením žen ve vedení jasně dominují evropské země, částečně také díky zavedeným kvótám. Deset zemí s nejvyšším podílem zastupujících žen jsou Francie (43,2 %), Norsko (42,4 %), Itálie (36,6 %), Belgie (34,9 %), Švédsko (34,7 %), Finsko (32,7 %), Nový Zéland (31,9 %), Jihoafrická republika (31,8 %), Velká Británie (30,1 %) a Dánsko (29,6 %). USA se umístily s 23,9 % na 19. místě. Nejhůře jsou ženy zastoupeny v blízkovýchodních a asijských zemích jako Jižní Korea (4,3 %), Kuvajt (4 %), Saudská Arábie (1,7 %) a Katar (1,2 %). 

V Evropě působí nejvíce žen v orgánech společností ve spotřebitelském sektoru (33,4 %), finančních službách (32,4 %) a výrobních službách (30,4 %).  

Podrobnou studii Women in the Boardroom 2021 naleznete na webu společnosti Deloitte.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Deloitte

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Management | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme