Podmínky vstupu na území Norska v důsledku epidemie covid-19

Od 16. března jsou na všech norských hraničních přechodech posíleny kontroly a omezen vstup na území Norska pro cizince bez trvalého pobytu v zemi či bez speciálního důvodu pro pobyt v zemi.

S platností od 15. 5. byly kontroly na vstupu do země prodlouženy o dalších 90 dní. Na vstupu do země se od 7. 5. uplatňuje povinnost 10denní karantény, z níž mají od 15. 6. výjimku pouze rezidenti Dánska, Finska, Islandu, Grónska, Faerských ostrovů a švédského Gotlandu. Výjimka se vztahuje i na rezidenty Norska cestující zpět z těchto oblastí. K 20. 7. vláda plánuje zvážit otevření hranic pro rekreační cestování do/z některých geograficky blízkých evropských zemí mimo severský region. 

Cizincům bez povolení k pobytu, kteří nespadají do níže uvedených kategorií a nejsou schopni to prokázat, bude zamezeno ve vstupu do země:

  • občané zemí EHP (vč. ČR) a jejich rodinní příslušníci žijící v Norsku (netýká se Špicberských ostrovů),
  • rodinní příslušníci občanů zemí EHP (vč. ČR) žijících či pracujících v Norsku  a občané zemí EHP, kteří jsou rodinnými příslušníky občana/ky Norska (bližší informace lze nalézt na webových stránkách UDI v anglickém jazyce),
  • občané zemí EHP, kteří jsou v Norsku zaměstnáni nebo by měli zahájit výkon práce na základě pracovně-smluvního vztahu,
  • občané zemí EHP, kteří jsou v Norsku OSVČ, mají zde firmu či zahajují vlastní podnikatelskou činnost,
  • vysílaní pracovníci ze zemí EHP, kteří započali s prací v Norsku nebo by měli zahájit výkon práce trvající po dobu nejméně 3 měsíců (jedná se především nezávislé dodavatele nebo zaměstnance společností v zemích EU/EHP, které mají smlouvu s norskou společností na provedení smluvních prací v Norsku),
  • tranzitující cizinci na letištích před odletem z Norska,
  • cizinci vyňatí z pravidel pro karanténu dle Nařízení z 13. 3. 2020 č. 287 upravující podmínky karantény při vstupu do Norska,
  • cizinci žádající o udělení mezinárodní ochrany,
  • lidé se speciálními důvody, jako např. zabezpečení jiných osob pobývajících v Norsku,
  • a dále cizinci pracující či žijící na Špicberkách, tranzitující občané EHP při cestě do svých domovských zemí, cizinci zabezpečující převoz zboží, zahraniční novináři, držitelé diplomatických a služebních pasů (příp. držitelé norských identifikačních karet vydávaných norským ministerstvem zahraničí), vojenský personál, zahraniční pracovníci vykonávající činnosti na mobilních či pevných instalacích, držitelé licencí pro letecký personál, námořníci ve službě, cizinci, jimž byla vydána víza norskými úřady po 15. 3. 2020.

Od 1. června 2020 norská vláda otevřela hranice pro pracovní cesty do/ze severských zemí bez nutnosti karantény při vstupu na území Norska. Od 15. června došlo k otevření hranic pro rekreační cestování mezi Norskem a Dánskem, Finskem, Islandem, Grónskem, Faerskými ostrovy a švédským Gotlandem. Po dalším vyhodnocení situace vláda k 20. červenci zváží otevření hranic pro rekreační cestování do/z některých dalších geograficky blízkých evropských zemí (prozatím bez bližší specifikace, které by mělo jít).

Doprava

V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob, byť v omezeném režimu. Platí výzva vlády k omezení cestování v zemi na nezbytné minimum. Od 21. 4. platí v Norsku nová pravidla pro rekreační cestování související s uvolněním zákazu pobytu a přespávání na chatách v přírodě. Před přesuny do jednotlivých částí Norska je místními úřady důrazně doporučováno seznámit se s případnými lokálními restrikcemi a pravidly na webových stránkách příslušných krajů či obcí. 

Cestovat nesmí nemocní či lidé v karanténě. V případě objevení se příznaku nemoci je třeba se ihned vrátit do místa trvalého bydliště. Neměly by být podnikány cesty či volnočasové aktivity, které mohou s velkou mírou pravděpodobnosti vést k nutnosti volat záchrannou službu. Při cestování by se lidé měli maximálně vyhýbat veřejné dopravě. I během cestování platí pravidlo metrových odstupů.

Opatření

Od 17. 3. do 6. 5. platila pro každého jednotlivce vstupujícího na území Norska povinná 14denní karanténa. Od 7. 5 se na základě rozhodnutí vlády délka karantény po vstupu na území Norska snížila na 10 dní. Na osoby, které tranzitují přes norská letiště do svých domovských zemích se povinnost karantény nevztahuje.

Karanténa se dále nevztahuje na přeshraniční pracovníky cestující přes norské hranice ze severských zemí za prací a domů a také na osoby zajišťující fungování kritických veřejných služeb, včetně osob zajišťujících přepravu zboží (po dohodě s vedením komerčních subjektů, u nichž jsou tyto osoby zaměstnány)

Jednotlivci v karanténě, ale bez symptomů, mohou opustit místo karantény v případě, že se snaží dostat mimo Norsko do své domovské země. Přeprava z místa karantény do místa odjezdu/odletu musí být realizována v souladu místními zdravotními opatření. Lidé přijíždějící do země se symptomy nachlazení či chřipky musí jít do izolace a vydržet v ní minimálně do 7. dne po odeznění všech příznaků.

Více informací lze nalézt na webových stránkách norské vlády: Otázky a odpovědi pro cizince a Vysvětlení k Nařízení o zamítnutí vstupu pro cizince bez povolení k pobytu a dále na webu Ředitelství pro imigraci (UDI)

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslo (Norsko).

• Teritorium: Norsko
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme