Podnikání a daně na Tchaj-wanu

Ekonomika Tchaj-wanu představuje dokonale vyladěný systém a životní úroveň tohoto ostrovního státu je jednou z nejvyšších v Asii. Špičková infrastruktura, orientace na moderní technologie a proexportní politika se proto pozitivně projevují v růstu HDP na jednoho obyvatele.PenízeV národní ekonomice hraje prim znalostní průmysl, domácí společnosti se orientují především na informační technologie, elektroniku, polovodiče, komunikaci a farmaceutický průmysl. Průmysl je neustále na vzestupu a Tchaj-wan hraje ve světě důležitou roli v oblasti technologií s vysokou přidanou hodnotou a elektroniky (např. disky, monitory, kamery, notebooky). Zaměstnanci jsou vzdělaní a inovativní, což je základním předpokladem pro úspěch domácích společností orientovaných na inovativní produkty.

Velmi rozšířený je farmaceutický průmysl, na vývoji se spolupracuje s místními univerzitami. Podpora vývoje a výzkumu v domácích firmách je vysoká a národní společnosti podporují inovace, které jsou základem ekonomického rozvoje. Státní podpora podnikání je na Tchaj-wanu ve všech ohledech na vysoké úrovni. Podmínky k podnikání na Tchaj-wanu jsou velmi příznivé, prosadit se však na úspěšném a náročném trhu je obtížné i pro renomované zahraniční společnosti. Kvalita nabízeného domácího zboží a služeb je vysoká. Nejvíce Tchaj-wan exportuje do Číny (27 %), Hongkongu (13 %), USA (10 %) a Japonska (6 %). Nejvíce dováží z Japonska (18 %), Číny (16 %) a USA (10 %).

Výkonný automobilový průmysl

Rozlohou malý Tchaj-wan hraje důležitou úlohu i ve světovém automobilovém průmyslu. V roce 2012 se na Tchaj-wanu vyrobilo kolem 340 000 aut, což bylo nepatrně více než v Rumunsku. Vyrábí se zde však i řada automobilových dílů pro americké či japonské automobilky. Meziročně významně stoupá i výroba motocyklů a kvalitních jízdních kol. Zejména malé motocykly jsou na hustě zalidněném Tchaj-wanu velmi oblíbené.

Ekonomické hodnocení Tchaj-wanu

Tchajwanská ekonomika s důrazem na sofistikované služby, moderní technologie a vzdělání je jednou z nejbohatších v Asii. Národní ekonomiku hodnotí analytické společnosti pozitivně. O vysoké životní úrovni obyvatel svědčí vysoká střední délka života (80 let), minimální míra chudoby, vysoká vzdělanost obyvatel nebo špičková (avšak drahá) lékařská péče. Tchaj-wan se může pochlubit dlouhodobě velmi nízkou mírou nezaměstnanosti, pouze okolo 4 %. A to i během ekonomické krize.
Zaměstnanci jsou velmi pracovití, trpěliví a výkonní. Práce hraje v životě obyvatel velkou roli, věnovat maximální úsilí práci nebo podnikání je samozřejmostí. Velmi ceněna je spořivost. Poměrně vysoké jsou však výdaje za bydlení, ceny nemovitostí stoupaly i během ekonomické krize. Ekonomická a pracovní svoboda je na Tchaj-wanu na vysoké úrovni. Stejně tak funguje justice, kde se dodržuje propracovaný obchodní zákoník, zejména jsou dodržována vlastnická práva. Zahraniční investice jsou vítány a podmínky pro investování jsou příznivé.

Legislativou jsou podporovány malé a střední firmy, které jsou zdrojem ekonomického růstu a významně se podílejí na nízké nezaměstnanosti. Vzhledem k vysoké hustotě zalidnění Tchaj-wanu je potřeba počítat s vyšším městským hlukem a s davy lidí, což přináší více stresových situací.
Podpora podnikání je na Tchaj-wanu vysoká, v zemi je několik vědeckých parků a ekonomických zón, které jsou podporovány různými ekonomickými pobídkami (např. daňové, finanční, nájemní). Hsinchu Science Park byl založen již v roce 1980, dalšími známými parky jsou např. Kaohsiung Science Part, Nankang Soft – ware Park nebo Tainan Science Park. V jednotlivých ekonomických parcích pracují desetitisíce zaměstnanců a působí v nich stovky firem.

Tchaj-wan z pohledu ekonomických žebříčků

  • Ekonomická svoboda v Tchaj-wanu je podle poslední zprávy společnosti Th e Heritage Foundation „2013 Index of Economic Freedom“ 20. Nejlepší na světě (ze 177 zemí).
  • Podmínky k podnikání jsou v Tchaj-wanu 16. Nejlepší ze 189 hodnocených zemí světa, jak vyplývá ze studie Světové banky „Doing Business 2013“.
  • Tchaj-wan má 12. nejkonkurenceschopnější ekonomiku za rok 2013. Uvádí to studie „The World Competitiveness Report“, kterou každoročně vydává Světové ekonomické fórum.
  • Země se může pochlubit i nízkou mírou korupce, kterou pravidelně každoročně hodnotí společnost Transparency International.

Podle indexu za rok 2013 má Tchaj-wan 36. Nejlepší hodnocení na světě ze 177 sledovaných zemí.

Daňová soustava

Celkové daňové zatížení v Tchaj-wanu je nízké. Především 5% obchodní daň (obdobná s DPH) je při světovém porovnání minimální. Neplatí se ani povinné pojistné, proto je zajištění v penzi, nemoci či nezaměstnanosti na evropské poměry nízké. Národní měnou je tchajwanský dolar (NT $).

Daň z příjmu fyzických osob

V Tchaj-wanu je zavedeno progresivní zdanění, kdy sazba daně z příjmu fyzických osob se pohybuje od 5 do 40 %. Vyšší sazbě daně z příjmu fyzických osob však podléhá nadstandardní příjem. Navíc si mohou daňoví poplatníci snížit svoji daňovou povinnost mimo

základní slevu na dani ve výši 82 tisíc NT $ uplatněním dalších daňových slev (např. na manželku, finanční produkty, úroky z úvěru nebo při péči o závislé občany starší 70 let). Efektivní zdanění je tak poměrně nízké. Sociální pojištění neodvádí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Neplacení povinného pojistného výrazně zlevňuje cenu práce, firmy s více než 50 zaměstnanci však musí zřídit fond pro zaměstnance.

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob činí od roku 2010 17 %, kdy byla sazba daně snížena z původních 20 %. Základem daně je zisk, tedy hrubý roční příjem snížený o náklady a výdaje, ztráty a daně. U vyplácených dividend je potřeba počítat s 20% srážkovou daní.

DPH

V Tchaj-wanu je zavedena prodejní daň, která je obdobná s DPH. Sazba daně je v mezinárodním srovnání velmi nízká a dosahuje pouze 5 %. Některé položky jsou však od daně osvobozeny (např. vývoz, služby související s vývozem, prodej pozemků, vědecké zboží z průmyslových parků, zdravotnické služby, učebnice).

Převzato z časopisu Komora
Autor: Petr Gola, autor je odborník na daňové systémy

• Teritorium: Asie | Tchaj-wan | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme