Podnikání a daně v Nizozemsku

Nizozemsko patří dlouhodobě mezi vyspělé země světa s nejnižší mírou nezaměstnanosti a s výraznou orientací národní ekonomiky na produkty s vysokou přidanou hodnotou a na inovace.Nizozemsko a daněNizozemsko má minimální nerostné zdroje, ekonomický růst je založen především na vzdělanosti, inovaci a kreativitě. Na velmi vysoké úrovni je finanční sektor, který patří mezi nejvyspělejší na světě. Zahraniční investoři profitují z vysoké vzdělanosti občanů a podnikavosti. Domácí společnosti se orientují na technologicky náročné obory, výkonnost národní ekonomiky je vysoká, stejně tak produktivita práce. Tahounem ekonomiky je také obchod. Nizozemsko těží z výhodné polohy u moře, Rotterdam je třetí největší přístav světa. Hlavními obchodními partnery jsou Německo, Belgie, Francie a Velká Británie.

Nizozemské společnosti mají zvuk

Renomovaný americký časopis Forbes každoročně sestavuje žebříček největších a nejsilnějších kótovaných společností světa. Forbes Global 2000 hodnotí hlavní obchodovatelné společnosti světa dle tržeb, zisku, souhrnu aktiv a tržní hodnoty společnosti. Prim samozřejmě hrají americké společnosti. V hodnocení z roku 2013 má Nizozemsko v žebříčku 24 společností. Pro srovnání, Česko má v žebříku pouze jednu společnost, a to ČEZ. Nejlepší hodnocení dle daného žebříčku mají tyto nizozemské společnosti: Royal Dutch Shell (7. místo), ING Group (60. místo), Unilever (103. místo), Schlumberger (119. místo), EADS (135. místo) a Aegon (207. místo). Dalšími světovými nizozemskými společnostmi jsou např. Heineken Holding, Ahold, Philips, KPN, DSM, Delta Lloyd nebo Wolters Kluwer.

Ekonomické hodnocení

V řadě významných hodnocení renomovaných společností najdeme Nizozemsko na předních místech. Vysoká ekonomická svoboda, výborné podmínky pro podnikání, nízká korupce a fungující veřejná správa, i to jsou znaky nizozemské ekonomiky. Zahraniční investice jsou vítané, podnikatelské prostředí liberální a infrastruktura na špičkové úrovni. Silniční síť je jedna z nejhustších na světě. Nizozemsko má však v rámci zemí EU mírně nadprůměrný veřejný dluh (69 % k HDP).
Nizozemsko těží z výhodné polohy u moře, Rotterdam je třetí největší přístav světa.

Nizozemsko z pohledu ekonomických žebříčků

  • Ekonomická svoboda v Nizozemsku je dle poslední zprávy společnosti The Heritage Foundation „2014 In dex of Economic Freedom“ 15. Nejlepší na světě (ze 178 zemí).
  • Podmínky k podnikání jsou v Nizozemsku 28. nejlepší ze 189 hodnocených zemí světa. Uvádí to studie Světové banky „Doing Business 2014“.
  • Nizozemsko má 10. nejkonkurenceschopnější ekonomiku za rok 2013, jak vyplývá ze studie „Th e World Competitiveness Report“, kterou každoročně vydává Světové ekonomické fórum.
  • Nizozemsko se může pochlubit i minimální mírou korupce. Tu pravidelně každoročně hodnotí společnost Transparency International. Dle indexu za rok 2013 má Nizozemsko 8. nejlepší hodnocení na světě ze 177 sledovaných zemí.

Daňová soustava

Podle hodnocení Světové banky ve spolupráci s PwC („Paying Taxes 2014“) má Nizozemsko 28. nejjednodušší daňový systém světa, přestože daňové zatížení je na světové poměry vysoké (v rámci zemí EU průměrné). První místa patří zejména zemím bohatým na ropu a nerostné suroviny, kde stát vybírá minimální daně (např. Spojené arabské emiráty, Katar, Saudská Arábie, Bahrajn, Omán nebo Kuvajt). Z členských zemí EU má lepší hodnocení než Nizozemsko pouze Irsko, Dánsko, Velká Británie, Lucembursko, Finsko a Malta. Důvodem příznivého hodnocení Nizozemska je jednoduchost a jednoznačnost – daňové povinnosti zaberou nizozemským firmám méně času než ve většině evropských zemí. Celý daňový systém je vzájemně provázaný a řadu činností mohou zaměstnavatelévyřídit on-line.

Daň z příjmů fyzických osob a pojistné

V Nizozemsku je zavedeno progresivní zdanění, sazby daně jsou 5,85 %, 10,85 %, 42 % a 52 %. Odvody na dani z příjmu fyzických osob jsou provázány se sociálním pojištěním, proto máme v přiložené tabulce uvedeny celkové odvody zaměstnance na dani z příjmu a pojistném u jednotlivých typů mezd. Zdanění práce u průměrné mzdy dosahuje 39 %, náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance se tedy u průměrné mzdy liší o 39 % (v Česku o 42 %).

Daň z příjmů právnických osob

Základní sazba daně z příjmu právnických osob činí 25 % (platí pro zdanitelné příjmy nad 200 tisíc eur), do limitu podléhá zdanitelný příjem 20% sazbě daně. Existence i nižší sazby daně je výhodná především pro menší společnosti.

DPH

Základní sazba DPH má v Nizozemsku od 1. října 2012 hodnotu 21 % (v období od 1. ledna 2001 do 30. září 2012 byla sazba daně 19 %). Snížená sazba DPH je stále 6 %, a to již od 1. října 1986.

Obliba zkrácených úvazků

V Nizozemsku pracuje nejvíce zaměstnanců na zkrácený úvazek z členských zemí EU. Žen pracuje na zkrácený úvazek dokonce přes 60 %, což je jednoznačně nejvyšší hodnota z členských zemí EU, v druhém Irsku pracuje na zkrácený úvazek 38 % žen. Z mužů pracuje na zkrácený úvazek každý sedmý muž, což je opět nejvyšší hodnota ze zemí EU. Rozšířenost zkrácených úvazků je i jedním z důvodů dlouhodobě nízké míry nezaměstnanosti v Nizozemsku, která i během ekonomické krize nepřekročila 5% úroveň. Zkrácené úvazky se pozitivně projevují na trhu práce, neboť např. umožňují rodičům s malými dětmi skloubit péči o děti a práci.

Mzdové náklady

Zahraniční investoři musí v Nizozemsku počítat s vyššími mzdovými náklady, průměrné mzdové náklady zaměstnavatele (tedy včetně povinných odvodů) za odpracovanou hodinu zaměstnance jsou v Nizozemsku spolu s Německem šesté nejvyšší ze zemí EU (po Švédsku, Belgii, Dánsku, Francii a Lucembursku). Za celý rok 2012 byla průměrná hrubá mzda v Nizozemsku dle databáze OECD 46 418 eur (1 273 760 Kč). Mezi roky 2005 až 2012 stoupla průměrná nominální mzda o pětinu. V roce 2013 byla minimální mzda 1 469 eur měsíčně (40 311 Kč). Spolu s Lucemburskem (1 874 eur) a Belgií (1 502 eur) je minimální mzda v Nizozemsku nejvyšší na světě.

Převzato z časopisu Komora
Autor: Petr Gola, autor je odborník na daňové systémy

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme