Podnikatelé by ocenili prodloužení mimořádně zrychlených odpisů i v roce 2022

Rychlejší daňové odpisy v 1. a 2. odpisové skupině by vláda měla prodloužit i do příštího roku. Tento nástroj prosadil Svaz průmyslu jako pomoc podnikatelům, kteří kvůli koronavirové krizi uvažovali o odkladu investic do firemního majetku.

Začněme jednoduchým příkladem. Firma si koupí nové auto. Zatímco za normálních okolností by si náklady na jeho pořízení odepisovala z daňového základu pět let, nyní jsou to díky mimořádně zrychleným daňovým odpisům dva roky. Výsledkem je nejen to, že firma nepřestane investovat, ale navíc po dva roky ušetří více peněz na placení daně z příjmu. Takto ušetřené prostředky pak firma může použít pro další růst.

Ilustrační fotografie

Tento nástroj spolu s navýšením hraniční hodnoty, od níž firma majetek musí odepisovat, prosadil Svaz průmyslu jako pomoc podnikatelům, kteří kvůli koronavirové krizi uvažovali o odkladu investic do firemního majetku. Týká se nejen aut a pracovních nástrojů, ale veškerého majetku zařazeného do tzv. 2. odpisové skupiny, který v letech 2020 a 2021 mohou podnikatelé odepisovat místo pěti let dva roky.

Kratší dobu odepisování mohou využít také u počítačů, nástrojů a dalšího majetku, který spadá do tzv. 1. odpisové skupiny. U té se odepisování zkrátilo ze tří na jeden rok. Svazu se podařilo uhájit, aby se v obou odpisových skupinách zrychlené odpisy týkaly veškerého majetku.

Mimořádné zrychlené odpisy nejsou žádnou novinkou. Česko tento nástroj již použilo jako pomoc podnikatelům v letech 2009 a 2010. V nynější krizi rychlejší odepisování příznivě přispělo k řešení aktuálních problémů a restartu ekonomiky. Svaz průmyslu ho vnímá jako jeden z nástrojů podporující investice.

Ilustrační fotografie

Význam rychlejšího odepisování majetku uznává také ministerstvo financí. Tímto nástrojem chtělo co nejvíce podpořit investiční aktivitu českých firem v letech 2020 a 2021. Svaz průmyslu opakovaně upozorňoval, že takto investované peníze se státu vrátí. Až firmy rychleji odepíšou nyní pořízený majetek, odvedou vyšší daně, takže dopad na rozpočet bude neutrální. Stejně to vidí i ministerstvo financí.

Krize ovšem neskončila. Nejistota ohledně dalších vln covidu a jejich dopadu na ekonomiku trvá. K ní se přidaly problémy s dodávkami surovin a komponentů nebo prudký růst cen některých materiálů a polotovarů. Zároveň potřebujeme vyšší míru investiční aktivity. Proto Svaz průmyslu vyzval všechny politické strany, aby ihned po volbách předložily a schválily v parlamentu návrh na prodloužení mimořádně zrychlených odpisů i na rok 2022.

Opatření by se i v příštím roce plošně týkalo nákupu majetku v uvedených odpisových skupinách a přispělo by k pokračování oživení firemních investic. Tím podpoří také růst ekonomiky.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (4Q/2021).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme