Podnikatelé čelí nákladovému šoku

Ceny výrobců v letošním roce výrazně vzrostly, a to prakticky všude – v zemědělství, průmyslu, službách i stavebnictví.

Jaká jsou očekávání firem ohledně dalšího vývoje cen vstupů v roce 2022? A jak se rostoucí náklady podniků propisují do spotřebitelských cen?

Ilustrační obrázek

V rámci březnového šetření se Hospodářská komora dotazovala firem na jejich očekávání ohledně vývoje cen vstupů i výstupů. V květnovém čísle časopisu Komora byl zmiňován předpokládaný vývoj mezd v podnicích, nyní se zaměříme na ostatní vstupy nutné pro podnikání, tedy především energie a pohonné hmoty, materiál, meziprodukty a další.

Co se týká cen energií včetně pohonných hmot, hodnocení podnikatelů vypovídají o závažnosti situace. Téměř všichni respondenti (97 %) čekají meziroční nárůst a nenašla se ani jediná firma, která by předpokládala, že jí cena těchto vstupů meziročně klesne (Graf 1).

Polovina (51 %) respondentů očekává meziroční nárůst energetických vstupů vyšší než o 50 %. Celá třetina (32 %) respondentů ze zpracovatelského průmyslu přitom uvedla, že ceny energetických vstupů jim letos vzrostou o více než 100 %. Největší nárůsty hlásí zejména velké firmy.

Graf 1: Dopad cen energetických vstupů na podnikání

Ceny ostatních vstupů (bez mezd)

Vedle energetických vstupů jsou pro firmy zásadní i ceny materiálů, meziproduktů a některých služeb klíčových pro podnikání – např. doprava a obecně logistika. Naprostá většina – celkem 94 % účastníků ankety – uvedla, že v porovnání s loňským rokem jim ceny vstupů (bez energií a mezd) vzrostou (Graf 2). Největší nárůsty čeká zpracovatelský průmysl a stavebnictví.

Minimum zapojených firem se domnívá, že ceny vstupů zůstanou v letošním roce beze změny. I v současné situaci přitom existují výjimečně firmy, které uvádějí, že očekávají cenový pokles svých vstupů. Nejčastěji firmy počítají s nárůstem cen vstupů o 10 až 20 % (uvedlo 50 % respondentů), celých 30 % respondentů přitom odhaduje meziroční nárůst cen svých vstupů o více než pětinu.

Graf 2: Dopad cen ostatních vstupů na podnikání

Prodejní ceny

Významný nárůst cen vstupů se logicky projevuje i v cenách finálního zboží a služeb, tedy ve spotřebitelských cenách. Celkem 84 % respondentů uvedlo, že v letošním roce plánuje zvýšit prodejní ceny, zatímco 16 % respondentů udrží ceny svých produktů či služeb na stejné, nebo dokonce na nižší úrovni než v loňském roce (Graf 3).

Zajímavá je dynamika vývoje ve srovnání s výsledky nedávného lednového Komorového barometru. Tehdy zvýšení cen vlastní produkce v roce 2022 očekávalo 71 % firem a stabilizaci či pokles cen 29 % respondentů. Tento vývoj potvrzují i statistiky vývoje spotřebitelské inflace, která ve druhém čtvrtletí dále zrychlila.

Rovná polovina firem (50 %) uvedla, že jejich prodejní ceny letos vzrostou o více než 10 %. Nejvyšší nárůsty se týkají především stavebnictví, kde hraje významnou roli nedostatek materiálu, součástek i pracovní síly, což dále negativně ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině. Dovoz základních surovin a zásadních meziproduktů vázne a zároveň stavebnictví přišlo o kvalifikované ukrajinské pracovníky, kteří opustili ČR, aby bojovali na frontě.

Graf 3: Dopad prodejní ceny na podnikání

Vliv na inflaci

Přestože se v podstatě všem respondentům zvýší ceny vstupů, a to velmi výrazně, jen 84 % plánuje zvýšení cen u své vlastní produkce. Nemalá část respondentů tak přistoupí ke snížení svých marží, což se týká především menších firem. Růst cen vstupů se tak v plné míře nepromítne do spotřebitelské inflace, ale přístup podnikatelského sektoru bude dopady tohoto růstu na spotřebitele tlumit.

Poslední prognóza Hospodářské komory z konce března očekává průměrnou letošní inflaci ve výši 13 %, která by ale byla ještě vyšší, nebýt zmíněného přístupu podnikatelů. Klíčový pro další vývoj produkčních cen ale bude vývoj konfliktu na Ukrajině. Ten totiž v současnosti primárně stojí za cenami na komoditních trzích.

Převzato z časopisu Komora. Autorka článku: Karina Kubelková, hlavní analytička HK ČR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod | Služby

Doporučujeme