Podnikatelé jsou v šoku. Založení s.r.o. tiše zdražilo o desítky procent

Živnostníci, kteří se rozhodli založit společnost s ručením omezeným, musí platit soudům nový, tisícikorunový poplatek. Někteří mylně pokládají těžko srozumitelný dopis za další útok podvodných „šmejdů“.Založení společnosti s ručením omezeným v Česku znovu výrazně zdražilo. Navíc velmi tiše a nenápadně. Podnikatelé tak někdy pokládají vymáhání peněz za nepovedený pokus o podvod. Na problém upozornili portál BusinessInfo.cz podnikatelé, kteří se původně domnívali, že na ně útočí „šmejdi“.

„Když jsem svoji mnohaletou praxi převedla na společnost s ručením omezeným, začaly mi chodit hory dopisů, které mě vyzývaly k úhradě různých registračních poplatků. Ať už za zápis do rejstříku, různých seznamů firem, přehledů ochranných známek a podobně. Z médií vím, že takto na nově založené firmy útočí podvodníci. Proto jsem na žádnou z výzev nereagovala,“ uvedla soukromá lékařka, která si nepřála být jmenována.

Podezřelý dopis

Mezi dopisy byla mimo jiné i další podezřelá výzva k úhradě jednoho tisíce korun za „zápis skutečného vlastníka“. „Tato výzva mi přišla stejně absurdní, jako všechny ostatní. Spojila jsem se s notářkou, která mě ujistila, že všechny potřebné poplatky v souvislosti se založením zahrnuje sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku, za která jsem uhradila tisíc korun,“ uvedla podnikatelka.

Na dotaz serveru BusinessInfo.cz však ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že nový poplatek, který výrazně zdražuje založení s.r.o., skutečně zavedlo. „Ano, tato platba je povinná. Do konce roku měli podnikatelé možnost zápisu bez poplatku. Ti, kteří povinnost zápisu nesplnili, musí nyní tento poplatek zaplatit,“ odpověděl na dotaz portálu Martin Bačkovský z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR.

Odvolává se přitom na novou legislativu zaměřenou proti praní špinavých peněz. „Evidence skutečných majitelů byla koncipována především jako pomocné opatření v rámci předcházení praní peněz a financování terorismu. Do budoucna by evidence mohla též sloužit jako pomocný nástroj ke zvýšení transparentnosti právnických osob, svěřenských fondů a obdobných právních uspořádání,“ doplňuje Martin Bačkovský.

Zápis skutečného majitele může podle něj mít praktické využití také pro samu právnickou osobu. „Například evidovaný skutečný majitel může představovat administrativní zjednodušení, pokud je právnická osoba například častým žadatelem o veřejnou podporu, uchází se o veřejnou zakázku či žádá o bankovní úvěr,“ navazuje Martin Bačkovský. Nová úprava podle něj zároveň představuje transpozici požadavků takzvané IV. AML směrnice.

Úřednický Absurdistán

Podnikatelé však nad novou povinností nevěřícně kroutí hlavou. Uvedení skutečného podnikatele pro ně představuje další nárůst administrativy, navíc je pro ně celá tato oblast poměrně nesrozumitelná. „Nerozumím tomu, proč splnění této povinnosti není již součástí notářského zápisu, tak, aby tuto věc řešil odborník a právník. Chtít něco podobného po živnostníkovi bez zaměstnanců, byť podnikajícím v rámci s.r.o. je naprosto absurdní,“ reagovala na vyjádření ministerstva podnikatelka, která na problém upozornila.

Na dotaz, zda ministerstvo neuvažuje o jiném řešení, které by oprostilo podnikatele od další administrativy, úřad neodpověděl jednoznačně.

„S resortem financí a Finančním analytickým úřadem nyní spolupracujeme na přípravě změn v právní úpravě i ve fungování evidence skutečných majitelů. Potřeba změn je vyvolána mimo jiné novou evropskou legislativou, tzv. V. AML směrnicí. Zásadní změnou bude veřejnost některých údajů v evidenci a také zavedení mechanismů směřujících k posílení kvality a spolehlivosti údajů vedených v evidenci, včetně příslušných sankčních mechanismů,“ zmínil Martin Bačkovský.

Podobně resort nevysvětlil, proč uvedení skutečného majitele není součástí notářského zápisu a je po podnikatelích vymáháno zvlášť. Stejně tak zůstává nezodpovězeno, proč je s novou administrativní povinností spojen tak vysoký poplatek, jako by nestačila nová byrokratická zátěž sama o sobě.

Podnikatelů se nikdo nezastal

Podnikatelů se překvapivě nezastalo ani ministerstvo průmyslu a obchodu. „Ministerstvo průmyslu a obchodu v této věci neplánuje činit kroky ke změně. Současně uvádíme, že gestorem těchto otázek je Ministerstvo spravedlnosti,“ sdělila Lucie Švehlová z tiskového odboru ministerstva.

Zdůvodnění, proč resort v rámci připomínkového řízení netrval na ohleduplnějším provedení směrnice, je podobné vysvětlení ministerstva spravedlnosti. „Ministerstvo průmyslu a obchodu posuzovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v rámci meziresortního připomínkového řízení. Jednalo se o povinnou transpozici směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, jejíž součástí byl i požadavek na zřízení rejstříku skutečných vlastníků právnických osob, kterému musela ČR dostát,“ zmínila Lucie Švehlová.

Česko neplní plán EU

Evropská unie přitom dlouhodobě tlačí na to, aby založení s.r.o. bylo možné za částku nejvýše 100 euro. Česko zatím tento limit neplní. V současnosti náklady zahrnují zhruba 2000 korun za sepsání notářského zápisu o založení s.r.o., dalších 1000 korun za sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do rejstříku, 300 korun jako odměna za zápis do rejstříku. Dále 100 korun za výpis z Rejstříku trestů, 100 korun za výpis z katastru nemovitostí a 30 korun za ověřený podpis na souhlasu s umístěním sídla. Celkem tak v Česku vychází založení společnosti s ručením omezeným na zhruba 3530 korun, tedy asi 130 eur. Nový soudní poplatek za zápis skutečného majitele ve výši 1000 korun tak zdraží založení s.r.o. o desítky procent.

Ministerstvo spravedlnosti si však s výrazným zdražením založení s.r.o. a novou byrokratickou zátěží hlavu nedělá, přestože je v rozporu s programovým prohlášením současné vlády.

„Zápis skutečného majitele je zpoplatněný, protože s ním jsou pro soud spojeny administrativní náklady. Zápis skutečného majitele přitom není předpokladem k založení, vzniku či fungování společnosti. Rozhodne-li se však podnikatel podnikat prostřednictvím právnické osoby, je s tímto rozhodnutím spojena řada registračních a zpoplatněných povinností: povinnost zapisovat údaje do veřejného rejstříku, povinnost zapisovat údaje do živnostenského rejstříku a mimo jiné také povinnost zápisu skutečného majitele,“ uzavírá Martin Bačkovský.

Výrazné zlevnění založení s.r.o. před několika lety bylo podnikateli přijato velmi pozitivně, jako jeden z mála konkrétních kroků státu snižující byrokratickou zátěž. Možnost založení s.r.o. „za korunu“ se stala velmi populární a právě firmy s nízkým kapitálem přibývají nejrychleji.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme