Podnikatelé mohou v září žádat o dotace ze čtyř výzev z OP PIK

Otevřené jsou výzvy v programech zaměřených na cirkulární ekonomiku, digitalizaci a rekonstrukci brownfieldů.Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), v září zahajuje příjem žádostí ve výzvách v programech zaměřených na podporu cirkulární ekonomiky, digitalizace a rekonstrukce brownfieldů.

Ve výzvě V programu Obnovitelné zdroje energie byl příjem žádostí zahájen již 2. září, ve Výzvě V programu Úspory energie a Výzvě IV programu Nemovitosti – Cestovní ruch bude zahájen dnes a od 23. září bude možné podávat žádosti o dotace do Výzvy X programu Technologie – Průmysl 4.0.

Výzva V programu Obnovitelné zdroje energie (OZE)

API zahájila příjem žádostí v této výzvě již 2. září. Výzva je určena malým a středním podnikům a je v ní alokováno 640 milionů korun. Podnikatelé mohou podávat žádosti do 31. března 2020. Program OZE je zaměřen na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 26. července 2019 (Více).

Výzva V programu Úspory energie

Příjem žádostí v této výzvě proběhne v termínu 16. září 2019 – 30. dubna 2020. Ve výzvě je alokováno 6 miliard korun. Program Úspory energie podporuje projekty zaměřené na úsporu konečné spotřeby energie v podnikatelském sektoru. MPO vyhlásilo tuto výzvu 16. července 2019.

Výzva IV programu Nemovitosti – Cestovní ruch

MPO vyhlásilo tuto výzvu 16. července 2019. Výzva je zaměřena na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb v cestovním ruchu. Podpora je určena výhradě malým a středním podnikům a je v ní alokováno 600 milionů korun. API bude přijímat žádosti o podporu v termínu 16. září 2019 – 31. března 2020.

Výzva X programu Technologie Průmysl 4.0

Ve výzvě je alokována 1 miliarda korun, která je určena na projekty digitální transformace malých a středních firem.

Žádosti o dotace je možné podávat od 23. září 2019 do 16. prosince 2019. MPO vyhlásilo tuto výzvu 22. července 2019.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme