Podnikatelé mohou žádat o dotace na digitalizaci, připraveno je 300 milionů korun

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě ICT a sdílené služby – Digitální podnik.

Malé a střední podniky mohou začít žádat o finanční podporu na svou digitalizaci. Na jeden projekt je možné získat až 10 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 15. srpna 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 15. listopadu 2021. Pro žadatele je připraveno celkem 300 milionů korun.

Výzva cílí na zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků a je určená zejména na jejich digitální transformaci, logistické a skladové technologie, vnitropodnikovou konektivitu a kybernetickou bezpečnost. „Žadatelé mohou finanční podporu využít například na pořízení a implementaci hardwaru a softwaru, informačních a komunikačních sítí, práv duševního vlastnictví, služby poradců, expertů, studie a jiné související náklady,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

Dne 16. 2. 2022: Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že dne 9. 2. 2022 došlo rozhodnutím náměstka ministra k navýšení alokace z původní 300 mil. Kč na 700 mil. Kč ve Výzvě V Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby.

Dne 29. 9. 2021: Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že dne 1. 10. 2021 v 16:00 hod. zastaví v souladu s vyhlášenou Výzvou V – Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu.

Až 10 milionů pro jednoho žadatele

Podnikatelé mohou v předložených projektech získat až 60 procent způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 1 milion korun a maximálně 10 milionů korun.

Podívejte se na podrobné informace o aktuální výzvě

V programu ICT a sdílené služby bylo dosud podpořeno 507 projektů za téměř 5,5 miliardy korun. Firmám už bylo proplaceno přes tři miliardy korun.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme