Podnikatelé mohou žádat o dotace. Na úspory energie je připraveno 10 miliard

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila v září příjem žádostí o dotace v jeho prvních pěti výzvách. Na podporu výzkumu, vývoje a inovací čeká celkem 5,25 miliard korun.

Ve výzvě na úspory energie je pro žadatele připraveno celkem 10 miliard korun. Výzvy vyhlásilo 15. srpna 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

Ilustrační fotografie

Cílem výzvy na úspory energie je posun k nízkouhlíkovému hospodářství a celkové snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR. Podpora se zaměřuje na přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství a čisté energii, cirkulární ekonomiku a zmírňování změn klimatu.

„Podnikatelé mohou v předložených projektech získat až 65 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 500 tisíc korun a maximálně 200 milionů korun. Finanční podporu mohou využít například na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů nebo výrobních a technologických procesů, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti nebo využití odpadní energie,“ říká generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace Lukáš Vymětal.

Evropské dotace podpoří projekty výzkumu, vývoje a inovací malých a středních firem

Příjem žádostí o dotace podporující výzkum, vývoj a inovace bude probíhat ve výzvách Aplikace, Inovace, Proof of Concept a Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví. Jejich cílem je posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace. 

„Díky svému rozvoji, vývoji nových produktů, materiálů, technologií a služeb, nebo díky lepší ochraně práv průmyslového vlastnictví posilují firmy svoji konkurenceschopnost a získávají lepší pozice na světových trzích,“ říká Lukáš Vymětal a doplňuje: „Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK. Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie“.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme