Podnikatelé preferují řešit vše s jednou bankou, zjistil průzkum

Více než dvě třetiny podnikatelů by si přály řešit své soukromé i podnikatelské záležitosti stále s jedním stejným bankéřem. Zjistil to výzkum, který pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) uskutečnila v prosinci 2022 agentura IPSOS na vzorku 301 osob samostatně výdělečně činných.

I společnost vnímá, že je o něco snazší získat úvěrové krytí jako soukromá osoba než malý podnikatel. Zajímavý kontrast je vidět zejména u situace nazvané „Dokládání potřebných dokumentů“ – tam to za snadné považuje 41 % občanů, ale jen 15 % podnikatelů. Průzkum také prokázal, že je obecně preferován online kontakt, ovšem v případě finančního poradenství a získání úvěru podnikatelé upřednostňují osobní návštěvu.

Tři podnikatelé na schůzce, Ilustrační fotografie
Osobní návštěvu v bance preferují pro podpis smluv starší podnikatelé, mladší ročníky upřednostňují online bankovnictví.

Podnikatelé také preferují internetové bankovnictví oproti mobilnímu. Internetové bankovnictví v praxi znamená počítač v místě, kde je klid a možnost soustředit se. Navíc u PC je větší monitor a čas si přečíst informace. Mobil je hlavně určen na transakce nebo rychlé informace.

Dvě třetiny podnikatelů důsledně oddělují soukromé a podnikatelské finance

Většina podnikatelů má své soukromé peníze oddělené od těch určených k podnikání, ale jen čtvrtina je má striktně oddělené. Oddělené peníze soukromého a podnikatelského charakteru hlásí téměř 2/3 podnikatelů (62 %). „Striktní oddělení je pak zcela logické v případech, kde nelze vést pouze daňovou evidenci, ale regulérní podvojné účetnictví,“ uvádí předseda představenstva AMPS ČR Josef Jaroš. „I bez tohoto důvodu ale oddělení peněz evidentně velká část živnostníků považuje za transparentnější způsob fungování. Relativně vysoké se může jevit číslo 39 % u neoddělených peněz – to je ale možné zpravidla pouze u živností, kde k finálnímu zúčtování dochází většinou jednou ročně, navíc nejde o závratné sumy…,“ doplňuje Jaroš.

„Průzkum prokázal to, co jsme věděli. Podnikatelé, fyzické osoby, mají jednodušší přístup k úvěrování přes rodné číslo než přes IČO. Dlouhodobě pracujeme na odstranění příčin tohoto stavu tak, aby klienti nepoznali rozdíl v přístupu,“ říká Petr Vostrý, ředitel péče o klienty České spořitelny.

Jedna banka? Šetří to čas

Většina dotazovaných využívá stejnou banku jako soukromá i jako podnikající osoba. Důvodem většinového využívání stejné bankovní instituce pro peníze soukromé, tak i podnikatelské účty, může být komfort často jednotného formátu internetového bankovnictví (u jedné banky), což šetří čas. Určitou roli může hrát i dostupnost a lepší přístup banky ke klientovi, který tak vlastně u jedné instituce řeší více finančních produktů. Pro jinou banku pro soukromé účely naopak často hovoří jednoduchost založení účtu (např. on-line), ale mnohdy i lepší poplatková politika u menších bank, jakož i méně komplikovaná komunikace navozující pocit neformálnosti.

OSVČ, kteří využívají stejnou banku pro oba účely, tak činí kvůli jednoduchosti, vše mají na jednom místě a jsou spokojeni s bankou. „Zcela jistě hraje roli preference nekomplikovat si život různými postupy a prostředími různých bank – což opět – šetří i čas. Vše na jednom místě pak ocení zejména podnikatelé v regionech, kde není zdaleka tak široká dostupnost celé škály poboček jednotlivých bankovních institucí. Dobrou vizitkou je ale samozřejmě i spokojenost s bankou: 12 % respondentů,“ komentuje výsledky místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

Důvody, proč OSVČ nevyužívají stejnou banku pro oba účely, jsou, že mají rozdělené účty, mají tak lepší podmínky a je to přehlednější. Na dotaz, proč naopak živnostník nevyužívá stejnou banku pro soukromé i podnikatelské účely, je snaha o výraznější rozdělení účtů – podoba karty, jiné notifikace apod. Nezanedbatelnou roli (a to hned ve 13 %) ale hrají i výhodnější podmínky jinde. Například u jedné banky má živnostník podnikatelský úvěr či kontokorent (bylo by tedy obtížné banku beznákladově změnit), ale přitom ví, že mu jiná banka poskytne lepší podmínky – proto ji volí alespoň pro soukromé účely.

Více než dvě třetiny podnikatelů by si přály řešit své soukromé i podnikatelské záležitosti stále s jedním stejným bankéřem. „Zde vidíme obrovskou příležitost pro banky konečně pro tento segment něco udělat. Na trhu tento přístup jasně chybí a podnikatelé by jej přivítali,“ říká Pavla Břečková.

Důvodem přechodu k jiné bance bývají účty zdarma a lepší úročení

Pokud by se podnikatelé rozhodovali o nové bance pro své podnikání, pak nejčastějšími důvody preferencí by byla skutečnost, zda banka poskytuje účet zdarma, internetové bankovnictví a úrok na spoření.

V průzkumu jsou také patrné rozdíly v názorech starších a mladších podnikatelů. Starší OSVČ (nad 51 let) preferují při dokládání potřebných dokumentů, změnách podmínek úvěru a podpisu smlouvy osobní návštěvu v bance spíše než online způsob. Starší podnikatelé preferují ve všech případech internetové bankovnictví. Ti mladší (18-35 let) mají v oblibě spíše mobilní bankovnictví. Pro starší podnikatele je při rozhodování o nové bance pro své podnikání významnější aspekt internetového bankovnictví než pro jiné věkové skupiny. Podnikatelé ve středních letech (36-50 let) mají méně často striktně oddělené peníze na soukromé a na podnikání.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme