Podnikatelé snáz uniknou z dluhů bez nutnosti bankrotu

Ministerstvo spravedlnosti začalo připravovat nový zákon o takzvané preventivní restrukturalizaci. Přenesení letos schválené směrnice Evropského parlamentu do českého práva má firmám a živnostníkům pomoci včas vybřednout z finančních problémů, a vyhnout se tak tvrdé insolvenci. Novinka má také ochránit banky před hromaděním špatných úvěrů.„Rámce preventivní restrukturalizace by měly dlužníkům především umožnit, aby se včas a účinně restrukturalizovali. Vyhnuli by se tak úpadku, a tím se omezila zbytečná likvidace životaschopných podniků,“ uvádí evropská směrnice, kterou Česká republika musí překlopit do svého práva. 

Současně ale evropská norma výslovně uvádí, že neživotaschopné podniky by měly být co nejrychleji zlikvidovány. Podle průzkumu pojišťovny pohledávek Atradius zůstává v den splatnosti nezaplacených zhruba čtvrtina faktur. 

Záměr zákona počítá s vytvořením nástrojů včasného varování. Dlužníky včas upozorní, že s jejich financováním není něco v pořádku. Upozornění se aktivuje například ve chvíli, kdy podnikatel neodvede daně nebo příspěvky na sociální zabezpečení. Následně dlužník předloží věřitelům restrukturalizační plán. V ideálním případě se na něm podnikatel s věřiteli dohodne. Pokud dohoda nebude, může plán posvětit i soud nebo jiná instance. 

„Preventivní restrukturalizace má málo společného s formálním insolvenčním řízením, má úplně jiná východiska,“ řekl na konferenci Restrukturalizační fórum Ondřej Zezulka, vrchní rada z ministerstva spravedlnosti. Práce na nové normě jsou na začátku. Do připomínkového řízení se má návrh dostat ve třetím čtvrtletí 2020.

Nový zákon bude mít význam hlavně pro drobné podnikatele. „Směrnice otevře podnikajícím fyzickým osobám možnost se oddlužit. V současnosti to bylo možné pouze se souhlasem věřitelů, respektive pokud věřitelé nevyjádřili svůj nesouhlas. Nemožnost řešení úpadku jinou formou než konkurzem znamenala fakticky konec podnikání. Oddlužení umožní pokračovat v provozování živnosti podle živnostenského zákona,“ komentoval připravovanou změnu advokát Bystrík Bugan z právní kanceláře Bugan Legal. 

Ministerstvo spravedlnosti zvažuje, že nový zákon o preventivní restrukturalizaci doprovodí vytvoření samostatného restrukturalizačního rejstříku. V něm by se objevovaly klíčové dokumenty. Samotná informace o zahájení preventivní restrukturalizace by ale pravděpodobně veřejná nebyla. Nová databáze by fungovala nezávisle na současném insolvenčním rejstříku. 

Zástupce bank má k záměru výhrady. „S ohledem na nedávnou novelu oddlužení v českém právním řádu lze uvažovat, že se nebude jednat o nový typ oddlužení, ale stávající pravidla se budou opět měnit. Tato skutečnost není úplně pozitivní, neboť ještě neuplynul dostatečný čas pro zhodnocení stávající právní úpravy. Z pozice věřitele, pokud by se mělo jednat například o zkrácení doby plnění z oddlužení, nevnímám tuto změnu jako pozitivní,“ uvedl právník České spořitelny Lukáš Pavelka. 

Od letošního června platí mírnější pravidla pro nepodnikatelské osobní bankroty. Od platnosti nové úpravy se počet žádostí o osobní insolvenci meziročně zdvojnásobil na více než 16 tisíc případů. Vyplývá to z údajů Institutu prevence a řešení předlužení, jenž čerpá z insolvenčního rejstříku. 

Převzato z webu E15.cz. Autor: Daniel Novák

Doporučujeme