Podnikatelé uspěli s protesty. Ministerstvo zruší nesmyslný poplatek

Česko stále neplní doporučení Evropské unie, aby členské země umožnily založení společnosti s ručením omezeným do tří dnů a s náklady do 100 euro. V Česku jsou poplatky pro zakladatele stále výrazně vyšší.Bouři nevole mezi podnikateli vyvolalo nedávné skryté zdražení založení společnosti s ručením omezeným. Ministerstvo spravedlnosti totiž bez „varování“ a širší diskuse s podnikatelskou veřejností zavedlo nový poplatek za zápis skutečného majitele ve výši 1000 korun.

Stížnosti podnikatelů však přiměly úřady ke změně. Nedávno zavedený poplatek tak opět skončí. „Ministerstvo spravedlnosti v současné chvíli připravuje novelu zákona, kterou by mělo být zavedeno automatické předávání některých dat mezi informačním systémem veřejného rejstříku a informačním systémem skutečných vlastníků. Mělo by dojít k osvobození od soudního poplatku ve výši 1000 korun, kdy by měla být stanovena určitá kritéria, například firma od určitého počtu akcionářů a podobně,“ vysvětluje Miluše Trefancová , vedoucí tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.

Právě tento resort se nyní snaží novou byrokratickou zátěž co nejdříve odbourat. „Jsme samozřejmě připraveni spolupracovat a podpořit úpravy, které sníží administrativní zátěž podnikatelům,“ pokračuje Miluše Trefancová.

Eseróčko v Česku je stále drahé

Ministerstvo spravedlnosti nyní s resortem financí a Finančním analytickým úřadem spolupracuje na přípravě změn v právní úpravě i ve fungování evidence skutečných majitelů. Potřeba změn je vyvolána mimo jiné novou evropskou legislativou, takzvanou pátou AML směrnicí. Zásadní změnou bude veřejný charakter některých údajů v evidenci a také zavedení mechanismů směřujících k posílení kvality a spolehlivosti údajů vedených v evidenci. Budou rovněž zavedeny pokuty za obcházení tohoto opatření.

I když Česko kritizovaný poplatek za zápis skutečného majitele opět zruší, stále nebude plnit doporučení Evropské unie, aby členské země umožňovaly zřízení firmy do tří dnů a v ceně nejvýše 100 euro. V současné době se náklady v tuzemsku pohybují zhruba kolem 3530 korun, tedy asi 130 eur. Plus tisícikorunový poplatek za zápis skutečného vlastníka.

U notáře sice podnikatelé založí firmu za jediný den, ovšem s náklady zhruba 6000 korun, nyní ještě zvýšené o zápis skutečného vlastníka za 1000 korun. Požadované hranici 100 eur se tak Česko zatím neblíží.

Pokles zájmu o hotové firmy

Přesto zjednodušení zápisu společnosti s ručením omezeným, ke kterému došlo od roku 2015, přineslo některá zlepšení. „Spol. s r. o. založí notář za den a nejedná se o žádnou expresní či nadstandardní službu. Odpadá tedy důvod využívat různé ready-made firmy na klíč, protože i ti, kdo je přeprodávají, k notáři musí zajít. Takže celý proces jen prodlužují a prodražují,“ vysvětluje prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Zájem o ready-made společnosti po zjednodušení legislativy poklesl. Možnost založit spol. s r. o. přímo u notáře za sníženou cenu a za jediný den vedla k výrazným finančním úsporám podnikatelů. Jak proto, že nedává smysl přeprodávat ready-made firmy, ale také proto, že odpadla povinnost zaplatit soudní poplatek 6000 korun za zápis společnosti do obchodního rejstříku, která původně existovala. Peníze, které podnikatelé tímto ušetřili, dosáhly podle dat Notářské komory ČR v roce 2017 výše 105 milionů 780 tisíc korun.

Dalibor Dostál

Společnosti za korunu táhnou

Od roku 2014 mohou podnikatelé v Česku zakládat společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem 1 koruna. Do té doby to muselo být nejméně 200 000 korun. Zájem o zřizování firem s nižším kapitálem je od té doby velký. V roce 2017 například podle statistik společnosti Bisnode přes 84 procent nově vzniklých s.r.o. mělo nižší základní kapitál než 200 000 korun.

Doporučujeme