Podnikatelé už dostali v rámci pomoci v době koronaviru miliardy korun

Opatření na pomoc firmám a živnostníkům v době epidemie koronaviru nabírají rychlost. Prostřednictvím programu Antivirus nebo prostřednictvím kompenzačního bonusu už podnikatelé dostali miliardy korun. Chystají se další formy pomoci.

 

Kompenzační příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) či „ošetřovné“ pro OSVČ i zaměstnance, zvýhodněné úvěry a záruky COVID pro podnikatele a OSVČ, speciální dotační programy pro inovativní a technologické firmy. Dále odpuštění či odložení podnikatelských povinností, kompenzace za nájemné, program Antivirus na ochranu zaměstnanosti, který pomáhá zaměstnavatelům i zaměstnancům. To vše vzniklo na různých ministerstvech a v dalších organizacích nejen veřejné správy v rekordně krátkém čase pod taktovkou vlády s cílem co nejrychleji pomoci těm, kteří se potýkají s následky celosvětové pandemie koronaviru.

„V rámci programů COVID I, II a COVID Praha byla k 6. květnu schválena podpora více než tisícům živnostníků, malých a středních podnikatelů v objemu více než 8,2 miliardy korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pro Českomoravskou rozvojovou a záruční banku, která dané programy spravuje, jde o obrovský nárůst agendy, jen za duben podnikatelům poskytla podnikatelům pětinásobek toho, co běžně. Díky všem za trpělivost, nasazení a pochopení. Na ty, na které se dosud nedostalo, myslí chystaný program COVID III. V něm bude ČMZRB ručit za úvěry od komerčních bank.“

Jednodušší administrativa

Nová legislativa EU umožní jednodušší podmínky pro státní podporu. Mechanismus podpory je administrativně zjednodušen, podpořený podnikatel bude jednat pouze se svou úvěrující bankou, pokud ta projeví zájem se programu COVID III účastnit. Na program bude alokováno 150 miliard korun, to znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry až v objemu 500 miliard korun a podpořit tak kolem 150 tisíc OSVČ a podniků zaměstnávajících až 500 zaměstnanců.

Bezúročný úvěr COVID I získala například firma Skanzen Modrá, která provozuje Hotel Skanzen u Uherského Hradiště. Finance jí pomůžou překlenout období, kdy nemají hosty, protože musí mít zavřeno. Podpořena byla také společnost Stránský & Petržík, pneumatické válce. Jde o rodinnou strojírenskou firmu z Bílé Třemešné u Dvora Králové na Labem, které bezúročný úvěr pomůže s úhradou provozních výdajů.

Z COVIDU II podpora nejčastěji putuje do maloobchodu a velkoobchodu, průmyslu, stavebnictví, stravovacích a ubytovacích služeb, dopravy či na zdravotní a sociální péče. COVID III by měl být vyhlášen v květnu a chystá se také program COVID-Nájemné, které počítá s kompenzací nájemného pro podnikatele.

O ošetřovné si do konce dubna zažádalo skoro 70 tisíc lidí

U „ošetřovného“ OSVČ, které MPO připravilo v rekordně krátké době, protože zákon o nemocenském pojištění s touto pomocí u OSVČ nepočítá, přišly ke konci dubna na MPO žádosti celkem od 68 tisíc žadatelů, z toho jen v posledních dnech před ukončením 1. výzvy z dotačního programu jich bylo 10 tisíc. „K 5. květnu MPO zhodnotilo 60 tisíc žádostí o „ošetřovné“ OSVČ, z toho se muselo pouze 1 500 zamítnout a 20 tisíc vrátit k doplnění. 35 tisíc žádostí bylo schváleno, z toho už 30 tisíc proplaceno v celkové částce cca 200 milionů korun,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková. „Ošetřovné“ pro OSVČ je mimořádnou dotací, kterou MPO operativně připravilo na pomoc živnostníkům v době pandemie.

Podpora pro polomasky i startupy

Ministerstvo průmyslu a obchodu nejen v boji s koronavirem podporuje moderní technologie a inovace. Na podporu takových projektů mimo jiné vyhlásilo výzvu v programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti covid-19. „Podporu díky splnění stanovených kritérií už získal například projekt firmy 3Dees Industries na 3D tisk polomasek, které tvoří „tělo“ respirátoru z dílny ČVUT nebo výroba ochranných membrán z nanovlákna od společnosti InoCure,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Petr Očko dodává:  „Chceme podpořit kvalitní projekty firem včetně startupů i dalších institucí. Financujeme náklady, které jsou třeba pro rychlé zavedení medicínských i nemedicínských řešení do praxe.“

O kompenzační bonus zažádalo zatím přes 440 tisíc lidí

V pondělí 4. května Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo přijímat žádosti o dotace v programu Technologie COVID-19. Jen první den se zaregistrovalo 85 projektů s celkovou požadovanou dotací 410 milionů korun.  V programu je nyní 300 milionů korun, MPO je připraveno peníze navýšit. „Z programu se přímo podpoří růst a posílí konkurenceschopnost malých a středních podniků, které vyrábí zdravotnické prostředky a prostředky osobní ochrany nebo likvidují infekční odpad,“ doplňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Co se týče kompenzačního bonusu pro OSVČ, Finanční správa ke 4. květnu vyřídila více než 440 tisíc žádostí. Celková suma zadaná příkazem České národní bance byla 10,7 miliardy korun.

Z programu Antivirus, který připravilo MPSV, už šlo na pomoc zaměstnavatelům a zaměstnancům téměř 1,9 miliardy korun. I díky této podpoře se podařilo zachovat víc než 260 tisíc nejohroženějších pracovních míst. K 5. květnu se do programu přihlásilo téměř 50 tisíc firem a 95 procent z nich už má s Úřadem práce ČR podepsanou dohodu. Program na ochranu zaměstnanosti Antivirus bude fungovat i v dubnu a květnu, zvažuje se další prodloužení.

Přehled pomoci pro firmy a OSVČ jsou na webových stránkách MPO.

Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme