Podnikatelé z ČR doprovodí do Velké Británie předsedu Senátu

Dvacítka českých firem doprovodí od 18. do 21. listopadu 2021 na pracovní návštěvě Velké Británie předsedu Senátu Miloše Vystrčila.

Podnikatelskou delegaci, kterou povede viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský, tvoří podniky z oblasti bezpečnostních technologií, výrobci elektroniky, zdravotnických pomůcek, ale i firmy zabývající se rekonstrukcemi objektů, energetikou nebo finančními službami. Podnikatelskou misi Komora organizuje se Zastupitelským úřadem ČR v Londýně.

Londýn, Velká Británie

Program podnikatelé zahájí setkáním s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem na českém velvyslanectví v Londýně, kde šéf horní komory parlamentu následně zahájí česko-britské podnikatelské fórum. Jeho součástí budou dvoustranná jednání českých firem s britskými podnikateli.

K dalšímu programu se firmy v pátek přesunou do Birminghamu, kde proběhne konference zaměřená mj. na podnikatelské příležitosti v regionu hrabství West Midlands ve středozápadní oblasti Anglie. Akce zároveň reprezentantům firem přiblíží specifika britského trhu po odchodu Spojeného království z Evropské unie, součástí programu budou další B2B jednání.

V sobotu čeká podnikatele vedené Hospodářskou komorou přesun do Oxfordu, kde za doprovodu českých studentů navštíví zdejší univerzitu a prohlédnou si její historické prostory. Zúčastní se také části programu předsedy Senátu. Návrat podnikatelské delegace do Prahy je pak naplánován na neděli v odpoledních hodinách.

Britská vláda hodlá v následujících letech výrazně modernizovat energetiku se zaměřením na jadernou energii a obnovitelné zdroje. Spojené království chce zároveň v příštích pěti letech investovat 17,5 miliardy liber do nových infrastrukturních projektů. Klíčová je pro britskou vládu i modernizace zdravotnických zařízení. Strategie vlády mj. počítá v příštích letech s výstavbou až 40 nových nemocnic.

Do podnikatelské mise se mohla u Hospodářské komory přihlásit kterákoli česká firma bez ohledu na předmět podnikání, velikost nebo region, v němž působí. Náklady spojené s organizací mise si – stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou – hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se na nákladech na místní transfery, catering, pronájem konferenčních prostorů a jednacích místností.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme