Podnikatelé z Jihočeského kraje mohou žádat o dotace na výzkum

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. vyhlásil ke dni 4. 9. 2019 výzvu k předkládání žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery pro rok 2019.Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR s cílem podpořit vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, pomoci při budování vzájemné důvěry a poskytnout finanční příspěvek na možnost ověření, že vzájemná spolupráce může být pro obě strany přínosná.

Garantem programu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem programu je Jihočeský vědeckotechnický park, a. s. 

Výzva k předkládání žádostí bude otevřena do 15.10.2019 do 14.00 hodin, podrobné informace najdete v  textu výzvy, v popisu postupu podání žádosti a v dokumentech ke stažení.

Žádosti je možné předkládat prostřednictvím on-line formuláře, nedílnou součástí žádosti je také přiložená nabídka od poskytovatele znalostí (výzkumné instituce). Vyplněné on-line žádosti budou odeslány na uvedený kontaktní email, zároveň je nutné doručit vytištěnou a podepsanou verzi žádosti na adresu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (doporučenou poštou nebo osobně v pracovní dny od 9:00 do 14:00 na podatelnu Jihočeského kraje).

Více informací naleznete na www.inovoucher.cz.

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme