Podnikatelé ze sektoru obrany a bezpečnosti zavítali do Kamerunu

Do Kamerunu zavítala česká delegace, jejímž cílem bylo podpořit projekty českých firem a posílit již fungující vazby obou zemí v obranně-bezpečnostním sektoru a nově i v oblasti těžby a těžebních technologií.

Ve dnech 13. až 15. července 2021 realizoval náměstek ministra obrany ČR Tomáš Kopečný s delegací a podnikateli v oblasti obrany a bezpečnosti podnikatelskou misi (PROPED) do Kamerunu.

PROPEDu, tj. projektu na podporu ekonomické diplomacie, se zúčastnily české firmy konsorcia Czechoslovak Group: Excalibur International, Excalibur Army a Retia, které již s kamerunskými ozbrojenými silami rozvíjejí spolupráci. Na přípravě návštěvy se ve spolupráci se Velvyslanectvím ČR v Nigérii podíleli zástupci Česko-kamerunské obchodní komory, která již dlouhodobě pomáhá českým firmám najít v Kamerunu obchodní partnery.

V rámci programu proběhlo zdvořilostní přijetí u ministra zahraničních věcí, jednání s ministrem obrany a poprvé i s ministrem pro těžbu, průmysl a technologický rozvoj. Rozhovory opětovně potvrdily zájem kamerunské strany na prohlubování a rozšiřování vzájemné spolupráce, která skýtá velký potenciál.

Co se týče sektoru obrany, náměstek ministra obrany i zástupci českých firem, po pauze způsobené pandemií, opakovaně pozvali své kamerunské partnery k návštěvě České republiky, kde mohou navštívit české výrobce přímo na místě a seznámit se tak s českými výrobky a možnostmi napřímo.

Jednání na ministerstvu pro těžbu, průmysl a technologický rozvoj odhalilo další významnou oblast pro spolupráci, která by mohla navázat na již dobře zapsané jméno české firmy Geotechnika, jež v Kamerunu působila před několika lety. Kamerun uvítá jakoukoliv spolupráci v oblasti těžby, zpracování nerostů, těžebních strojů a transferu technologií.

Návštěva byla další úspěšnou konkretizací českého úsilí o prohloubení styků s jednou z nejperspektivnějších zemí střední Afriky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Kamerun | Zahraničí

Doporučujeme