Podnikatelé získají bezplatný přístup k technickým normám, kterými se musí řídit

Agentura, která předpisy spravuje, ročně za poplatky utrží na 90 milionů korun. Nově je budou za žadatele hradit instituce, které dané normy stanovily jako závazné. Pro technické normy ve stavebnictví vznikne specializovaný portál.

Tisíce korun za poplatky za technické normy zanedlouho ušetří elektrikáři, stavaři a další živnostníci.  Parlament totiž v  současnosti projednává novelu zákona o technických požadavcích na výrobky.

Hlavní změnou, která se týká technických norem, je přidání takzvaného sponzorovaného přístupu. Díky tomu bude státní správa umožňovat bezplatný dálkový přístup všem koncovým uživatelům k technickým normám, jejichž závazné užívání stanoví zákon.

V současné době přitom podnikatelé za přístup do databáze českých technických norem ČSN online platí od jednoho tisíce do 7000 korun v závislosti na druhu licence. „Plnotextová databáze obsahuje více než 67 000 dokumentů. Každý předplatitel má možnost všechny tyto dokumenty prohlížet,“ vysvětluje Ivana Kolínská, vedoucí oddělení péče o zákazníky České agentury pro standardizaci.

Nejčtenější jsou podle ní dlouhodobě obecné normy týkající se managementu kvality, například ČSN EN ISO 9001. A také normy z oblasti elektrotechniky, například ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, nebo normy z oblasti požární bezpečnosti staveb, například ČSN 73 0802. „Příjmy z prodeje českých technických norem, poskytovaných jak jednotlivě, tak prostřednictvím předplatného do databáze ČSN online, se pohybují kolem 90 milionů korun,“ dodala Ivana Kolínská.

Nesmyslná povinnost

Podnikatelé chystanou úpravu oceňují. „Daná změna je velmi důležitá a měla být učiněna již dávno. Není přeci normální, aby podnikatelé museli dodržovat určitá pravidla stanovená státem, ale zároveň k nim neměli zdarma přístup. Ostatně v jiných zemích EU je tento přístup běžný a obdobně se vyjádřil i Nejvyšší správní soud v případě stavebních technických norem,“ konstatuje Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a předseda Legislativní rady MSP.

Podle jeho slov úprava pomůže mnoha oborům podnikání. „Technické normy jsou využívány napříč obory a lze jen velmi složitě kvantifikovat, kterým technickým profesím pomůže změna nejvíce. Osobně si myslím, že je to velmi důležité právě v rámci stavebnictví, ale určitě tuto změnu přivítají i elektrikáři a další obory,“ dodává Zdeněk Tomíček.

Zároveň ocenil iniciativu Pirátů, kteří návrh předložili. „Změnu jsem inicioval hned po volbách v roce 2017 a podařilo se nám přesvědčit potřebné úřady a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby umožnili občanům přístup k normám podobně jako v jiných státech Evropy,“ konstatoval předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

Peníze zaplatí stát

Sponzorovaný přístup znamená, že stát zaplatí peníze státní agentuře, která normy spravuje a která je umožní stahovat na svých webových stránkách. Státní platba je formálně nezbytná kvůli pravidlům mezinárodních organizací, jichž je Česko členem. „Technické řešení přístupu k ČSN, které jsou závazné na základě právních předpisů, a přístup k nim bude koncovému uživateli hradit orgán, který normu učinil závaznou, již existuje. S dalšími náklady počítáme již pouze na vylepšení a rozšíření některých funkcí týkajících se statistik, eventuelně na upgrade grafického vzhledu portálu,“ popsala Ivana Kolínská, jak bude přístup fungovat v praxi. 

Přístup k normám v oboru stavebnictví by měl být řešen zcela odděleně jako nový projekt s názvem Portál stavebníka. „Předpokládá se, že financovat jej bude Ministerstvo pro místní rozvoj,“ dodala Ivana Kolínská.

Snižování administrativy zvyšuje konkurenceschopnost

Podnikatelé by přitom uvítali i zjednodušení v dalších oblastech. „Legislativa byla a bude živým organismem. Vyvíjí se a mění v důsledku společenských změn a technického vývoje. Plyne z toho, že vždy bude mnoho dalších oblastí, které bude třeba měnit a samotná cesta je proto v rámci legislativního vývoje již cílem. V rámci Legislativní rady MSP pod AMSP ČR jsme připravili Legislativní strategii, jejíž některé body nyní realizujeme v rámci našeho předsednictví Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže na Ministerstvu průmyslu,“ konstatuje Zdeněk Tomíček.

Některé úpravy se již chystají. „Věříme, že konkurenceschopnost se automaticky zvyšuje snižováním administrativy, například jako jsou změny v přístupu Českého statistického úřadu, plánovaná novela exekučního řádu a tak dále. A také zvyšováním transparentnosti. Otevíráme například diskuzi nad povinností zadavatele odůvodňovat technické kvalifikační předpoklady již v samotné zadávací dokumentaci a podobně,“ uzavřel Zdeněk Tomíček.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a byznys

Doporučujeme