Podnikatelky v sárí zavítaly do Brna

Přestože je postavení žen v Indii stále ožehavou otázkou, do vlastního byznysu se jich zde pouští stále více. Nejde přitom o pouhé mikropodnikání.Silné sociální cítění Indky vede k podpoře ostatních žen v podnikatelské činnosti. A daří se jim nejen v mikropodnikání, ale například též v sofistikované strojírenské výrobě či telekomunikačních technologiích a dalších perspektivních oborech. Úspěchy ženských podnikatelských asociací jsme zaznamenali i v zahraniční kanceláři (ZK) CzechTrade v Bengalúru a rozhodli se je spojit s českými firmami.

První setkání proběhlo v létě 2016, když ZK pořádala semináře pro indické firmy a podnikatelské asociace. Na jednom semináři přednášela úspěšná indická podnikatelka Uma Reddy. Od makroekonomických ukazatelů se diskuse stočila k tématu zastoupení žen v českém firemním prostředí a Indky projevily zájem o návštěvu Česka. O rok později, na podzim 2017, se při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu skutečně vypravila dámská delegace do Brna. Z jihoindického státu Karnátaka přijela desetičlenná skupina podnikatelek v hedvábných sárí, vedená tajemnicí pro obchod a průmysl státu Karnátaka Rathnou Prabhou.

Podnikání se sociálním aspektem

Karnátaka byla na ženském ekonomickém fóru v roce 2017 vyhlášena nejlepším indickým státem pro podnikání žen. Možná je to i tím, že zde funguje tolik ženských podnikatelských platforem. Do Brna přijely zástupkyně hned tří asociací, z nichž nejstarší, asociace Awake, byla založena již v 80. letech v Bengalúru a dnes tam vede inkubátor, pořádá konference, networkingové a vzdělávací akce a také rozšířila svou působnost do venkovských oblastí. Na veletrhu byly zastoupeny také asociace Cowe či eMerg, které taktéž motivují ženy k dosažení nezávislosti prostřednictvím vlastního byznysu. Všechny pořádají podnikatelské mise, aby své členky propojily s potenciálními zahraničními partnery, zřídily B2B portál a další iniciativy pro usnadnění podnikání.

Indky se samozřejmě zajímaly o podnikání žen v ČR a o možnosti jejich sdružování. Seznámily se s činností asociace Ženy, kterou v roce 2013 založila Eva Vašková Čejková za účelem propojení podnikatelek a motivace žen k založení vlastní firmy. Stejně tak se s indickými podnikatelkami setkala zástupkyně nedávno založeného spolku Podnikavé ženy z Pardubického kraje Tereza Všetečková (regionální zástupkyně agentury CzechTrade). Budoucí podnikatelskou spolupráci slibuje i podepsané česko‐indické memorandum o porozumění.

Indky se setkaly se zástupci řady českých společností. Kvalitu výroby si mohly ověřit během návštěvy rodinné výrobní a stavební firmy LIKO‐S, která s Indií obchoduje. Podniky mohou nově také využívat služeb Českého podnikatelského inkubátoru, který agentura CzechTrade ve spolupráci s AMSP v Bengalúru provozuje. V inkubátoru si firmy mohou pronajmout prostory a samy či s místním zástupcem provést průzkum trhu a vyhodnotit své šance.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Ivan Kameník, ředitel zahraniční kanceláře CzechTradu v Bengalúru (ivan.kamenik@czechtrade.cz)

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme