Podnikatelská fóra v Kazachstánu podpořila české lázeňství

Ve dnech 22. a 24. května 2023 uspořádalo velvyslanectví ČR ve dvou největších městech Kazachstánu, Almaty a Astaně, podnikatelská fóra věnovaná českému lázeňství.

Za českou stranu se účastnili zástupci agentury pro podporu turistiky CzechTourism, Karlovarského kraje, zástupci hotelů, lázní a dalších subjektů nabízejících volnočasové aktivity. Přítomni byli rovněž představitelé Mezinárodního letiště Václava Havla v Praze a letiště Karlovy Vary.

Ilustrační fotografie

České hotely byly přiblíženy zástupci sítě hotelů OREA, Astoria Hotel and Medical Spa, Bohemia Lázně, ENSANA a Lázně Teplice. Volnočasové aktivity byly zastoupeny outletovým centrem Fashion Arena a cestovní kanceláří Questin Tour. V rámci podnikatelského fóra v Astaně vystoupil se svým úvodním slovem velvyslanec ČR v Kazachstánu Rudolf Hykl. Fóra se těšila velkému zájmu místních turistických kanceláří.

Následkem pandemie covidu-19 se značně změnilo chování kazachstánských zájemců o cestování. Tomu se přizpůsobily i místní kazachstánské cestovní kanceláře jakož i další poskytovatelé turistických služeb. Česká republika byla v minulosti jednou z tradičních destinací, kterou kazachstánští turisté hojně navštěvovali. Vedle návštěvy Prahy byly velmi oblíbené i české lázně, především západočeský trojúhelník. Za účelem zjištění, jestli i nadále tento zájem trvá, a i s ohledem na měnící se preference cestovatelů, byla zorganizována výše uvedená podnikatelská fóra.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Program byl sestaven tak, aby poskytl přítomným co největší objem informací. Za tímto účelem byli nejprve zájemci ze stran kazachstánských účastníků seznámeni s prezentacemi všech českých zástupců. Velkému zájmu se těšilo představení nejen přítomných hotelů, ale i nabídka možných aktivit v rámci České republiky a českého lázeňství obecně, prezentovaných zástupci CzechTourism. Zástupce outlet centra informoval o službách zaměřených i na mladší generaci návštěvníků, Questin Tour zase představila zajímavý produkt individuálních procházek Prahou s pomocí QR aplikace.

Po části věnované prezentacím následovala část vedená formou B2B jednání s přítomnými zájemci, během které mohly české firmy podrobněji představit své produkty a služby. Ze strany kazachstánských subjektů byl o danou akci výjimečný zájem, každé z akcí se účastnilo více než 60 zástupců cestovních kanceláří, agentur a touroperátorů.

Ilustrační fotografie

I nadále trvá poptávka po pobytech v minimální délce jednoho týdne do již tradičních destinací, tj. Prahy, Karlových Varů a Mariánských lázní. Nicméně i možnost léčení dětí v Lázních Teplice byla ze strany kazachstánských subjektů vyslechnuta se zájmem. Zajímavé možnosti nabízí i zážitková turistika, poptávány jsou zejména zájezdy související s vánočními tradicemi v České republice či možnosti seznámení se s českým pivovarnictvím či sklářským dědictvím.

Akce se uskutečnila formou PROPED za finančního přispění zřizovatele CzechTourism – Ministerstva pro místní rozvoj ČR. S ohledem na zájem ze strany kazachstánských představitelů turistického ruchu má ZÚ Astana v plánu připravit i další obdobné akce zaměřené nejen na lázeňství, ale i na zájmové oblasti trávení volného času, které může pro kazachstánské cestovatele Česká republika nabídnout.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán). Autorka: M. Pěčková.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme