Podnikatelská mise do Chorvatska a Slovinska zaměřená na nanotechnologie

Velvyslanectví ČR v Lublani ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Záhřebu a CzechTrade Záhřeb v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie MZV ČR připravuje podnikatelskou misi do Slovinska a Chorvatska se zaměřením na nanotechnologie ve dnech 15.–16. 9. 2020.

Česká republika je špičkou v oblasti nanotechnologií, které nabízejí celou řadu inovací v různých sektorech (chemický, textilní, farmaceutický průmysl aj.) s velkým vývozním potenciálem. Cílem projektu je proto zvýšení povědomí o českých nanovýrobcích na slovinském trhu a představení možností, které tyto technologie nabízí.

Slovinsko i Chorvatsko se s ohledem na přírodní bohatství profilují jako trvale udržitelné destinace a z dlouhodobého hlediska kladou důraz na ochranu životního prostředí. Přeshraniční projekt bude jedinečnou příležitostí pro společnosti, jejichž výrobky umožňují např. čištění vzduchu, vod či snižování emisí. Vzhledem k rychlému stárnutí populace a narůstajícímu trendu péče o zdraví existuje také poptávka po antibakteriálních, antialergenních produktech, speciální kosmetice nebo čisticích prostředcích.

České společnosti dostanou možnost představit a vystavit své produkty a navázat obchodní kontakty v rámci individuálních B2B jednání. Akce má povzbudit firmy k vyšším formám spolupráce, zejména při vývoji nových produktů, a rovněž k propojení s vědeckou či akademickou sférou.

Partnerská spolupráce mezi zastupitelskými úřady v Lublani a Záhřebu českým firmám umožní širší záběr obchodních aktivit na dvou různých trzích v rámci jedné služební cesty, což pro firmy představuje úsporu času a díky finanční podpoře MZV ČR také snížení celkových výdajů. Do projektu je možné se přihlásit do 10. 7. 2020.

Časový a obsahový rámec projektu:

Program:

  • 10:00–11:00 Krátké prezentace českých firem/asociací
  • 11:00–13:00 Individuální B2B jednání mezi českými a slovinskými subjekty
  • 13:00–14:30 Pohoštění a networking
  • 14:30–16:30 Doprovodný program – návštěva vybraného technologického centra

V případě zájmu o bližší informace se můžete obracet na:

Velvyslanectví ČR v Lublani
Dagmar Šober, specialista na hospodářství a obchod
tel: +386 41 679 104
e-mail: dagmar_sober@mzv.cz, commerce_ljubljana@mzv.cz  

Velvyslanectví ČR v Záhřebu
Petr Kašička, vedoucí obchodně ekonomického úseku
tel.: +385 1 6177 246
e-mail: petr_kasicka@mzv.cz, commerce_zagreb@mzv.cz

Informace poskytnuta zastupitelskými úřady České republiky v Lublani (Slovinsko) a Záhřebu (Chorvatsko).

• Teritorium: Chorvatsko | Slovinsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nanotechnologie

Doporučujeme