Podnikatelská mise do Senegalu se zaměřila především na zdravotnictví

První místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan zahájil ve dnech od 27. do 30. dubna 2023 v Senegalu první část své africké služební cesty.

Jeho delegaci tvořili zástupci ministerstva vnitra, zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, reprezentanti poslanecké sněmovny a podnikatelské sféry a také lékaři z FN Bulovka, kteří přijeli do Senegalu operovat v rámci programu MEDEVAC.

Podnikatelská mise do Senegalu | Zdroj: ZÚ Dakar

Podnikatelskou delegaci čítající 16 osob tvořili zástupci zdravotnického a branně-bezpečnostního sektoru, včetně členů velkých národních sektorových asociací AVDZP a AOBP. V Dakaru byl Rakušan přijat prezidentem Senegalské republiky Macky Sallem, předsedou vlády Amadou Ba, ministryní zahraniční Aissatou Tall Sall a svým protějškem, ministrem vnitra Antoinem Félixem Abdoulayem Diomem.

Cílem cesty bylo prohloubení a rozšíření vztahů a spolupráce se Senegalem v rámci vládní Strategie pro působení ČR v Africe, bezpečnostní spolupráce v oblasti Sahelu a ekonomické partnerství ve vybraných oblastech. V sídle asociace evropských investorů EUROCHAM zahájil Rakušan business fórum zaměřené na zdravotnictví a farmaceutický průmysl, kde se sešli čeští a senegalští podnikatelé a zástupci veřejného zdravotnictví. Uspořádání tohoto fóra bylo podpořeno z fondů na podporu ekonomické diplomacie PROPED MZV ČR.

Právě zdravotnictví bylo kromě bezpečnosti a migrace jedním z hlavních z témat jednání během pracovní cesty českého 1. místopředsedy vlády, který mimo jiné zavítal do nemocnice ve městě Thiès. Regionální nemocnice Ahmadou Sakhir Ndieguene je od roku 2017 partnerskou nemocnicí vládního zdravotně-humanitárního programu Ministerstva vnitra MEDEVAC, kam jezdí v průměru tři mise českých lékařů ročně.

Podnikatelská mise do Senegalu | Zdroj: ZÚ Dakar

Účastníci fóra měli možnost poznat systém veřejného zdravotnictví v Senegalu, jeho silné a slabé stránky a především zjistit potenciální možnosti pro export českého know-how a vybavení. Místopředseda AVDZP Petr Foit představil přítomné firmy a další členy asociace, český zdravotnický průmysl, jeho dlouhou historii a komplexní nabídku napříč oborem.

Ministr Rakušan předal nemocnici dar MZV ČR financovaný z Programu Afrika v celkové výši 9 920 000 Kč v podobě zdravotnického vybavení majoritně české provenience pro specializace ORL, gynekologie a traumatologie.

Mnohaletá spolupráce týmů MEDEVAC přispěla k identifikaci konkrétních nástrojů a přístrojů, aby byl dar šitý na míru reálným potřebám nemocnice. Pod taktovkou společnosti MZ Liberec bylo senegalské straně úspěšně předáno vybavení např. ortopedické rošty, sady operačních nástrojů, porodní postel, inkubátor, vybavení pro ambulance a urgentní příjem a nedílnou částí daru bylo otevření nového operačního sálu vybaveného endoskopií/laparoskopií.

Podnikatelská mise do Senegalu | Zdroj: ZÚ Dakar

„Senegal je demokratický, přátelský a perspektivní partner Česka v západní Africe a je v našem zájmu s ním prohloubit a rozšířit vztahy. Pokračování podpory místního zdravotnictví je proto významnou součástí česko-senegalských vztahů,“ uvedl Vít Rakušan, který předal oficiální pozvání prezidenta Petra Pavla pro prezidenta Senegalu Mackyho Salla k návštěvě České republiky.

Pracovní cesta Víta Rakušana po Africe pokračovala v Ghaně a Rwandě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dakaru (Senegal).

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme