Podnikatelské aktivity na česko-polském pomezí

Polská republika je naším tradičním obchodním a hospodářským partnerem. Podle dosaženého obratu si udržovala od roku 2006 pomyslnou třetí pozici mezi našimi nejvýznamnějšími obchodními partnery (za Německem a Slovenskem).V průběhu roku 2016 se Polsko v dosaženém obratu posunulo na druhé místo za Německo, což se v roce 2017 potvrdilo. Díky enormním nárůstům dovozů z Číny v roce 2018 Polsko v pořadí pokleslo opět na třetí místo. Nadále však zůstává naší třetí nejvýznamnější destinací.

Polská republika je jednou z mála zemí Evropské unie, s níž máme pasívní obchodní bilanci. Naše společná hranice dosahuje délky téměř 800 km a je po Německu druhou nejdelší. Proto je jedním z důležitých prvků našich hospodářských a obchodních vztahů přeshraniční spolupráce.

Po obou stranách hranice jsou činné hospodářské, průmyslové a obchodní komory, rozvojové agentury, euroregiony a orgány státní správy na podporu hospodářství, jejichž spolupráce dotváří obraz celkových vztahů obou zemí. Mezi vládami obou států byla v roce 1994 podepsána dohoda o přeshraniční spolupráci, která ustanovila příslušnou Komisi a která se pravidelně jednou ročně schází střídavě v obou zemích.

V kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, konkrétně odboru zahraničně ekonomických politik I, je jedna z pracovních skupin této Komise, a sice Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu. Jejími členy jsou na české straně zmíněného odboru MPO ČR také ředitelé regionálních hospodářské komor podél společné hranice, Ministerstvo dopravy ČR a ředitelé Celních úřadů pro Moravskoslezský a Královéhradecký kraj. Na polské straně pak spolupracující subjekty s výše uvedenými českými organizacemi.

Jedním z úkolů této pracovní skupiny je rovněž monitoring činnosti po obou stranách česko-polské hranice, vztahující se ke vzájemným hospodářským a obchodním vztahům. Protože tato činnost je velmi pestrá, považujeme za účelné vypracovat jakýsi její chronolog, jehož hlavním cílem je informovat podnikatelskou veřejnost o aktivitách ve zmíněném regionu a cílem souvisejícím do maximální míry zamezit případným termínovým duplicitám jednotlivých akcí.

Aktuální přehled akcí na webu MPO ČR 

Zkratka sem: www.businessinfo.cz/cesko-polsko

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme