Podnikatelské vouchery podpoří inovační aktivity plzeňských firem

Město Plzeň vyhlásilo výzvu č. 2022 v rámci Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“. Příjem žádostí bude probíhat od 1. září.

Program je jedním z nástrojů, kterými Statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem. 

Zdroj: BIC Plzeň

Podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci budou mít možnost požádat o dotaci ve výši až 200 000 Kč na nákup služeb od výzkumných organizací, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity. Poskytovateli těchto služeb mohou být výzkumné organizace z celé České republiky, které jsou zapsány na seznamu MŠMT.

Budeme velmi rádi, pokud nám pomůžete rozšířit informaci mezi potenciální žadatele (např. informace na webové stránky, sociální sítě atp.). V příloze naleznete informační leták a materiály pro případné sdílení mezi potenciální zájemce.

Vyhlášení Plzeňských podnikatelských voucherů. Zdroj: BIC Plzeň

Podpora se vztahuje na nákup služeb, které zahrnují následující činnosti:

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru.
  • Tvorba a vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
  • Design produktů nebo jejich částí.

V programu jsou podporovány firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské aglomeraci. Na program jsou pro výzvu v r. 2022 alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč. Míra dotace závisí na velikosti podniku: malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 %, velké podniky pak o dotaci až 40 %.

Detailní informace k programu jsou zveřejněny na www.bic.cz/vouchery, podrobnosti týkající se podání žádosti do výzvy č. 2022 jsou k dispozici na www.bic.cz/vouchery2022.

Příjem žádostí bude probíhat elektronicky prostřednictvím aplikace pro dotační řízení Statutárního města Plzně „Dotace města Plzně“ na adrese https://dotace.plzen.eu od 1. do 30. září 2022 (12:00:00), kde také naleznete závazné elektronicky vyplnitelné formuláře. Dokumenty zveřejněné na stránkách www.bic.cz jsou pouze ilustračního charakteru.

Podrobnosti k programu podávají pracovníci BIC Plzeň.

• Oblasti podnikání: Design | Kreativní průmysly | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme