Podnikatelský PES neprošel, proti byli politici i právníci

Odborníci na právo upozornili, že by úprava navržená Hospodářskou komorou byla protiústavní. Další překážkou byla snaha o příliš rychlé zavedení změny, která měla původně odstartovat již od začátku roku 2018.Plán na zavedení systému, který by za podnikatele hlídal jejich legislativní povinnosti, skončil u ledu. V Senátu zákon nezískal podporu, i když předtím prošel Poslaneckou sněmovnou. Proti jeho přijetí se ještě před hlasováním v Senátu postavili přední právníci.

Ti argumentovali tím, že je návrh protiústavní. Zvýhodnil by totiž podnikatele před ostatními občany. Hospodářská komora, která návrh na zavedení podnikatelského PSA připravila, totiž počítala s tím, že součástí každého přijatého zákona bude tabulka, která uvede, jaké povinnosti z něj vyplývají pro podnikatele. Ty požadavky na firmy a živnostníky, které by v tabulce nebyly uvedeny, by pak stát po podnikatelích nemohl vymáhat.

Výzvu upozorňující na protiústavnost návrhu podepsali děkani dvou právnických fakult, desítka členů Legislativní rady vlády a další desítky odborníků, kteří se podílejí na tvorbě zákonů. Celkem tak proti připravované změně vystoupila více než stovka právníků.

Zlodějina by prošla

„Soud by například nemohl potrestat pachatele krádeže, kterým je podnikatel, pokud by povinnost nekrást nebyla obsažena v přehledu povinností podnikatelů,“ uvedli právníci v dopise senátorům. Pokud by však stejný čin spáchal běžný občan, trestu by se nevyhnul.

Proti byl také ministr Robert Pelikán. „Toto je přesně ten případ cesty do pekel, která bývá dlážděna dobrými úmysly,“ prohlásil ministr. Zákon měl navíc platit již od roku 2018, takže na jeho přípravu a zavedení do praxe zbývalo minimum času. Namísto zvýšení stability pro podnikatele tak mohly přijít spíše zmatky.

Hospodářská komora, která návrh zákona připravila, za hlavní příčinu jeho neúspěchu označila státní úředníky, kteří se podle zástupců komory báli změn vedoucích k odbourávání byrokracie.

„Jejich postoj je pochopitelný, protože jim přibude práce. Naší snahou ale je, aby lidi zákonům rozuměli. Vzkazujeme, že Hospodářská komora nepoleví. Naopak. Bude pokračovat ve vývoji tohoto systému pro podnikatele navzdory vaší snaze tomu zabránit,“ vzkázal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý kritikům.

Podle jeho slov mohl podnikatelský PES pomoci s problémy, jako jsou časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe. Ale také s náročnou komunikací mezi podnikatelem a státem způsobující, že podnikatelé často nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit.

Podnikatele zvýhodňují i další zákony, tvrdí komora

Na přípravě návrhu se podílel IT odborník Zdeněk Zajíček, který byl mimo jiné tvůrcem CzechPointů nebo datových schránek. Přesto zákon sklidil v Senátu drtivou kritiku a byl některými senátory označován za „největší paskvil“, který kdy horní sněmovna projednávala.

Hospodářská komora však tvrdí, že zákon měl dát do ruky podnikatelů „bič na stát“ a oprostit je od různých nejednoznačných výkladů norem. „Není přece normální, aby stát neuměl lidem a potažmo podnikatelům říct, jaké povinnosti jim ukládá. Podnikatelé mají podnikat, a ne se brodit stovkami zákonů, dotazníků, příkazů či dnes a denně čelit vzájemně se odporujícím kontrolám,“ doplňuje Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora se brání výtkám, že zákon zvýhodňuje podnikatele a je proto protiústavní tím, že výhodnější zacházení pro určitou skupinu adresátů práv je v českém právním řádu běžné. Jako příklad uvádí možnosti uplatnění daňových paušálů, která neexistuje pro zaměstnance.

Hospodářská komora se však brání výtkám, že by jí provozování systému přinášelo větší moc. „Naopak Hospodářské komoře přibude práce s přípravou systému, musí do něj investovat své vlastní prostředky. Tím, že by Hospodářská komora poskytovala podnikatelům správu jejich povinností přes internet, nemůže větší moc nikterak získat,“ hájí projekt mluvčí komory Miroslav Diro.

Ostatní organizace podnikatelů byly proti

Proti tomu, aby podobný systém provozovala Hospodářská komora, se stavěly ostatní podnikatelské organizace. „Takovýto systém by měl spravovat přímo stát a zcela jednoznačně by měl být zdarma,“ uvedl Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Hospodářská komora ale proti odmítání návrhu ze strany ostatních podnikatelských organizací kriticky vystoupila. Napadla především Svaz průmyslu a dopravy. „Místo konstruktivního hledání řešení problémů podnikatelů, se Svaz postavil na stranu státních byrokratů proti podnikatelům, když žádal dopisem Senát, aby návrh Hospodářské komory zamítnul, a zároveň se přihlásil k tomu, že chce tuto myšlenku realizovat,“ zmínil Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora již oznámila, že v nové Poslanecké sněmovně prostřednictvím některých zákonodárců předloží návrh znovu. Vybrané služby Právního elektronického systému podnikatelské veřejnosti pak spustí i bez schválení Parlamentem.

Podle odborníků by se však projekt do značné části překrýval s další plánovanou změnou v oblasti digitalizace. Elektronická sbírka zákonů by se podle zákona měla rozběhnout 1. ledna 2020.

Elektronická sbírka by měla přinést občanům srozumitelnější a současně oficiální a právně závazné informace o právní úpravě, propojené s odůvodnění a výkladovou praxí jednotlivých úřadů. „Současně umožní všem, kteří se podílejí na legislativním procesu, včetně poslanců a senátorů, aby mohli lépe sledovat probíhající proces změn právních předpisů a vyvarovali se chyb pramenících v současnosti z obtížné orientace v komplexu základních předpisů a jejich novel, různých formátů dokumentů a jejich verzí,“ uvedla Hana Malá z oddělení komunikace ministerstva vnitra.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme