Podnikatelům by měla ubýt administrativa, počítá s tím plán MPO

Hlášení či statistik, které musí vyplňovat podnikatelé, by mělo být méně. Stejně tak by se měla zjednodušit legislativa, která podnikání upravuje. Tato a další opatření obsahuje „Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 – 2022“, který ve spolupráci s ostatními resorty připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a aktuálně ho schválila vláda.Podle plánu by se během tří let mělo změnit nejméně 33 právních předpisů a zjednodušit tak 133 povinností, které podnikatelům v současné době legislativa ukládá. „O snižování byrokracie se roky mluví, v praxi k ní ale příliš nedocházelo. Plán má situaci změnit, například statistika by se měla zjednodušit díky digitalizaci státní správy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Po dohodě s Českým statistickým úřadem a Ministerstvem zdravotnictví proto plán mimo jiné obsahuje devět konkrétních opatření, kdy se mají zrušit různé výkazy, zmenšit rozsah statistického šetření či odstranit duplicitní zjišťování.“ 

Konkrétních způsobů, jak snížit administrativní zátěž podnikatelů, je v plánu celkem 90, souvisí s nimi 21 projektů v oblasti digitalizace. Týkají se daní, funkčního nastavení procesů, odstranění duplicit, sídlení dat, už zmiňovaného statistického zjišťování či přehlednosti a dostupnosti legislativy. V současné době se pracuje na těchto konkrétních úkolech, na kterých spolupracuje MPO nejen s hlavním gestorem, tj. Ministerstvem financí:

  • Odstranění duplicit při předávání údajů z účetních výkazů: Finanční správa by vybrané údaje z účetní závěrky v kontextu se zveřejněním ve Sbírce listin měla přímo předávat rejstříkovým soudům.
  • Zřízení portálu MOJE daně: Daňové subjekty budou moci co nejvíc úkolů, které souvisejí s daněmi, řešit samy z jednoho místa.
  • Zavedení paušální daně pro malé živnostníky z řad OSVČ s obratem do 1 milionu korun: Na jednom formuláři, a tedy jednou paušální platbou, bude možné vyřešit dosavadní tři různé platby navazující na dosavadní tři formuláře pro daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
  • Odstranění duplicitního hlášení o nakládání s odpady: Data o odpadech budou subjekty, které je musí povinně evidovat, posílat na jednom výkazu na jedno určené místo, odkud budou přístupná všem úřadům, které je potřebují. (hlavní gestor Ministerstvo životního prostředí)
  • Rekodifikace stavebního práva: Stanovisko stavebního úřadu, které potřebují podnikatelé, by mělo nově být stanoviskem integrovaným od všech subjektů, které se ke stavebnímu řízení vyjadřují. Nebude tak nutné obíhat různé organizace, vše bude možné – po plánované integraci organizací, které řeší stavební řízení – získat na stavebním úřadu. (hlavní gestor Ministerstvo pro místní rozvoj)

Snižováním administrativy se MPO zabývá průběžně. V poslední době se tak mimo jiné podařilo:

  • Rejstřík živnostenského podnikání se propojil s Portálem občana: Ohlašovat živnost, podávat žádost o koncesi či přihlášku k důchodovému a zdravotnímu pojištění a registraci k daním mohou podnikatelé z pohodlí domova bez nutnosti instalace speciální aplikace.
  • Vláda přijala definici rodinného podnikání: Díky definici rodinného podnikání, kterou vláda schválila letos v květnu, lze tuto oblast lépe podporovat. Aktuálně se MPO zabývá převodem rodinných podniků na stávající zaměstnance, tzn. management buy-out, který by mělo být možné podpořit formou zvýhodněných záruk v programu Záruka 2015 až 2023. Připravuje se příručka s informacemi o možnostech, jak rodinný podnik efektivně převést na další generaci.
  • Pracuje se na novém portálu BusinessInfo.cz: Na tomto webu podnikatelé již nyní najdou kupř. všechny formuláře, které potřebují. Do konce roku 2019 by měly být podle MPO interaktivní, tedy uživatelsky přívětivější a jednodušší na vyplňování.

Doporučujeme