Podnikatelům při expanzi pomůže nová služba regionální agentury

Malé a střední firmy mají výraznější podporu při investicích v Moravskoslezském regionu. Získají také důležité informace o tom, jaké školy nyní mladí lidé studují a pro jaké profese budou připravení, až vzdělání ukončí.Pomáhat podnikatelům s výběrem vhodné lokality pro rozjetí nového byznysu před časem začala Agentura pro regionální rozvoj (ARR) prostřednictvím nového webu Invest-msr.com. Ten nabízí kompletní informace o stavu a připravenosti průmyslových zón, brownfieldů a rozvojových ploch určených pro podnikání v Moravskoslezském kraji.

„Jsou tam údaje o dostupnosti volných ploch v jednotlivých zónách a jejich vybavenosti. Navíc jsme pro investory připravili informace o lidských zdrojích nebo podmínkách pro běžný život v okolí, tedy kde a jaké jsou dostupné školy, zdravotnictví, volnočasové možnosti,“ přiblížila ředitelka ARR Petra Chovanioková.

Web samotný je celkem přehledně členěný do několika kategorií. Firmy si mohou vybrat ze čtyř základních oblastí, které chtějí o teritoriu pro svoji budoucí investici zjistit. Na stránkách najdou základní geografická data, přehled o dostupné pracovní síle a vzdělávání, dále informace o dopravní infrastruktuře a konečně také data dokumentující kvalitu života v Moravskoslezském kraji.

Průmyslové zóny jako na dlani

Foto: EuroInformace o vhodných plochách pro podnikání jsou maximálně podrobné. Potenciální investoři mohou najít konkrétní plochu dle rozlohy, připravenosti infrastruktury, dopravní dostupnosti a podobně. Prostřednictvím kalkulačky investičních pobídek lze vyhledat konkrétní podporu státu a spočítat její výši.

Podnikatelé získají na stránkách důležité informace nejenom o průmyslových zónách, ale také další data, která jim mohou pomoci při rozhodování o investici v regionu. Najdou zde například údaje o počtu lidí hledajících práci, o počtu vysokoškoláků, ale i množství a strukturu aktuálně studujících.

Jaké další informace o Moravskoslezském kraji potenciální investoři na webu najdou? Pro firmy zvažující investici je také důležitá informace o tom, že okresy Bruntál a Karviná jsou mezi dvěma ze čtyř regionů v republice, v nichž lze získat zvýšenou podporu na vytvořené pracovní místo ve výši 200 000 korun a také podporu 25 procent z celkových výdajů na školení a rekvalifikace.

Doprava za nedostatečnou

Foto: EuroV celém Moravskoslezském kraji může být rovněž poskytnutá maximální možná míra veřejné podpory. Navíc třináct z třiadvaceti oblastí v Moravskoslezském kraji spadá mezi regiony, kde jsou ve zpracovatelském průmyslu nižší nároky na vstupní investici, čímž jsou tyto regiony zvýhodněny oproti jiným oblastem.

Maximální možná výše veřejné podpory z celkových uznatelných nákladů investice činí u malých podniků 45 procent, u středních podniků 35 procent a u velkých podniků 25 procent.

Některé sekce webu však působí poněkud rozpačitě a potenciální investory by mohly spíše odradit, než přitáhnout. Zřejmě nevětší slabinou internetových stránek je sekce věnovaná dopravě. Ta pro podnikatele skrývá překvapivě jen odkaz na anglickou mapu Evropy na webu Evropské unie s možností zaškrtnout zobrazení jednotlivých typů komunikací v rámci celého kontinentu. Přitom právě dobré dopravní spojení je při rozhodování o možné investici pro firmy zásadní.

Druhým nedostatkem je pak řazení podrubriky věnované Vzdělávání. Ta je dosti nelogicky zařazena v rubrice Kvalita života spolu s přehledem památek, přírodních krás nebo lázní. Naopak chybí v rubrice Lidské zdroje a vzdělávání, kde ji každý návštěvník webu očekává.

Celkově je však internetový portál zaměřený na investory dobrým počinem, pokud co nejdříve odstraní zmíněné nedostatky a přidá další důležití informace může se stát jednou z bran pro nové firmy přicházející do severovýchodní části republiky.

Snaží se i jinde

Na investory cílí také na Jižní Moravě. Potřebné informace a poradenství zdarma jim tam poskytuje Regionální rozvojová agentura Jihomoravského kraje (RRA JM). Do roku 2000 do roku 2006 se díky asistenčním službám RRA JM podařilo do Jihomoravského kraje přilákat 49 nových zahraničních investorů a vytvořit přibližně čtyři tisíce nových pracovních míst.

Po roce 2007, kdy asistenční služby novým investorům převzala Regionální kancelář CzechInvestu, se regionální agentura orientuje především na program následné péče o investory.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme