Podniky, které se chtějí registrovat do soutěže TOP Odpovědná firma, mají poslední šanci

TOP Odpovědná firma 2019 je nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem. Letos bude uděleno již pošestnácté.Jediný rating svého druhu v ČR je pro oceněné firmy potvrzením toho, že jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy, přispívají k jejich konkurenceschopnosti na trhu, inspirují instituce i veřejnost a efektivně zapojují své zaměstnance.

Velké i malé firmy se do ocenění mohou hlásit do 31. července 2019 prostřednictvím webových stránek www.odpovednefirmy.cz.

Titul TOP Odpovědná firma je udělován společnostem, které splní nejméně 75 procent hranici v ratingu celkového přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání.

Tento rating hodnotící strategické kategorie (TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma) je sestaveno na základě bodového hodnocení těchto oblastí:

  • Strategie
  • Odpovědné HR
  • Odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci
  • Životní prostředí
  • Podpora komunit

Podle výsledného součtu bodů je sestaven konečný rating všech top odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí speciální cenu za inspirativní přístupy v daném roce.

U projektových kategorií (přehled viz níže) vybere porota na základě bodového hodnocení a hlasování tři nejlepší projekty.

Kategorie TOP Odpovědná firma 2019:

Hlavní strategické kategorie

  • TOP Odpovědná velká firma
  • TOP Odpovědná malá firma, cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Projektové kategorie

  • TOP Odpovědná firma v diverzitě, cena Skupiny ČEZ
  • TOP Odpovědná firma pomáhající okolí

Redakčně upravená tisková zpráva

Doporučujeme