Podniky více spoléhají na moderní cloudovou ochranu dat, aby omezily kyberútoky

Nedávná studie Cloud Protection Trends Report 2023 ukázala, že si podniky uvědomují rostoucí potřebu chránit svá prostředí typu SaaS. SaaS (Software jako služba) umožňuje uživatelům připojit se ke cloudovým aplikacím a používat je přes internet.

Například téměř 90 % zákazníků služby Microsoft® 365 používá doplňková opatření a nespoléhá se pouze na integrované možnosti obnovy dat.

Ilustrační fotografie

Nejčastěji uváděným důvodem pro toto zálohování je příprava na rychlé zotavení z kybernetických a ransomwarových útoků. Dalším nejčastěji zmiňovaným důvodem je v průzkumu dodržování předpisů.

Studii zveřejnila společnost Veeam Software, lídr v oblasti Modern Data Protection.

Nejdůležitější závěry studie:

  • Až 88 % podniků někdy přeneslo úlohy z cloudu zpět do svého datového centra – z jednoho nebo více důvodů, včetně požadavků v oblasti vývoje, optimalizace nákladů či výkonu a obnovy po havárii
  • Strategie ochrany dat se vyvíjejí a většina organizací deleguje odpovědnost za zálohování na specialisty, místo aby vyžadovala ochranu vlastních dat po každém vlastníkovi úlohy (IaaS, SaaS, PaaS). Většinu zálohování cloudových úloh nyní provádí zálohovací tým, což nevyžaduje specializované odborné znalosti nebo další zátěž správců cloudu.
  • V současné době využívá 98 % organizací jako součást své strategie ochrany dat infrastrukturu hostovanou v cloudu. Služba typu DRaaS ve vnímání překonává taktické výhody BaaS tím, že poskytuje odborné znalosti v oblasti plánování, implementace a testování kontinuity provozu a obnovy po havárii (BCDR). Při výběru poskytovatele BaaS/DRaaS je za hlavní rozlišovací prvek požadována odbornost posuzovaná na základě obchodních znalostí, technických architektů obnovy IT a provozní pomoci při plánování a dokumentaci strategií BCDR.
  • Někteří správci PaaS se nesprávně domnívají, že přirozená odolnost služeb hostovaných v cloudu zbavuje potřeby zálohovat: své sdílené soubory hostované v cloudu dosud nezálohuje 34 % organizací a 15 % nezálohuje své v cloudu hostované databáze.

Co přináší orientace na cloudové služby?

„Rostoucí tempo zavádění nástrojů a služeb využívajících cloud, které se stupňuje v důsledku masivního přechodu na práci na dálku a současného zavádění hybridních pracovních prostředí, klade důraz na hybridní IT a strategie ochrany dat napříč odvětvími,“ říká Danny Allan, technický ředitel a senior viceprezident pro produktovou strategii společnosti Veeam.

Firmy potřebují experty na IT bezpečnost. Mnohé si je nemohou dovolit

Vzhledem k tomu, že kybernetických bezpečnostních hrozeb stále přibývá, musejí firmy hledět dál než jen na tradiční zálohovací služby.

Měly by vytvořit účelný přístup, který bude nejlépe vyhovovat jejich podnikatelským potřebám a cloudové strategii. Průzkum ukazuje, že se pracovní úlohy nadále plynule přesouvají z datových center do cloudů a zpět, stejně jako z jednoho cloudu do druhého – což vyžaduje ještě složitější strategie ochrany dat,“ doplňuje Allan, který ale zároveň připouští, že firmy v posledních letech učinily v kyberbezpečnosti významné pokroky.

Letošní zpráva ukázala výrazný posun oproti loňskému roku, neboť zákazníci mají stále větší zájem o outsourcing zálohování a získání služeb „na klíč“ namísto toho, aby interní zaměstnanci IT nadále spravovali infrastrukturu dodávanou formou BaaS (služba pro zálohování a obnovu po havárii).

Další zjištění studie Veeam Cloud Protection Trends Report 2023

Tento posun naznačuje, že rostou pozitivní zkušenosti i důvěra v poskytovatele, a mohl by také poukazovat na problémy s dodavatelským řetězcem IT talentů v uplynulém roce.

Studie Veeam Cloud Protection Trends Report 2023 čerpá data z každoročního průzkumu Veeam Data Protection Trends Report, v rámci kterého bylo dotazováno 1 700 nezaujatých manažerů IT ze sedmi zemí (USA, Velká Británie, Francie, Německo, Japonsko, Austrálie a Nový Zéland).

Průzkum se týká využívání cloudových služeb v produkčních i ochranných scénářích, aby studie poskytla nejrozsáhlejší jednotný pohled na trajektorii hybridních strategií v podnicích s moderním IT v dnešním digitálním prostředí orientovaném na cloud.

Redakčně upravená tisková zpráva Veeam Software

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme