Podpis Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a Dohody o ekonomické spolupráci mezi ČR a Kyrgyzstánem

Dne 9. dubna 2019 byly v hlavním městě Kyrgyzstánu podepsány Smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů mezi ČR a Kyrgyzstánem a dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a kyrgyzským ministerstvem hospodářství o ekonomické spolupráci. K podpisům došlo v průběhu návštěvy ministryně průmyslu a obchodu ČR Marty Novákové v Kyrgyzstánu.Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů a zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti z české strany podepsal velvyslanec Rudolf Hykl, z kyrgyzské strany ministr hospodářství Oleg Pankratov.

Tento smluvní dokument podléhá dalšímu schvalovacímu procesu v obou zemích, vstoupí v platnost až po vzájemné notifikaci ukončení těchto procesů. Cílem smlouvy je, vedle určení které příjmy podléhají zdanění ve kterém státu, také posílení právního postavení subjektů jednoho státu provozujících obchodní aktivity ve druhém státě.

Dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky z české strany podepsala ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, z kyrgyzské strany ministr hospodářství Oleg Pankratov.

Dohoda vstoupila v platnost okamžikem podpisu a téhož dne se uskutečnilo ustavující zasedání pracovní skupiny mezi oběma ministerstvy, zřízené tímto smluvním dokumentem. Pracovní skupina je zejména platformou, kde budou projednávány společné projekty firem z obou zemí, včetně možných řešení případných problémů.

Informace a fotografie poskytnuty Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán).

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme