Podpora České republiky Bosně a Hercegovině v oblasti migrace

Velvyslankyně Ivana Hlavsová navštívila dne 1. srpna 2021 migrační tábor Lipa poblíž Bihaće a Centrum pro sociální práci Bihać. Obě instituce se věnují poskytování pomoci a služeb migrantům.

Důvodem návštěvy je kontinuální i významná finanční podpora České republiky Bosně a Hercegovině při překonávání migrační krize, která se odráží ve významné finanční podpoře.

Zástupci Služby pro cizince Bosny a Hercegoviny a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) informovali velvyslankyni o pokroku ohledně příprav a stavebních prací v táboře Lipa určeném k ubytování všech migrantů, kteří jsou v současné době ubytováni ve stanové osadě a opuštěných zařízeních v celé oblasti. Práce by měly být dokončeny příští měsíc, čímž by tábor měl být připraven přijmout větší počet migrantů.

Po návštěvě tábora velvyslankyně navštívila také Centrum pro sociální práce Bihać a setkala se s ředitelem této instituce panem Senadem Tutićem. Během minulého roku byly na zařízení prováděny práce určené k rozšíření a sanaci instituce. Finanční prostředky na tento účel poskytla vláda České republiky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme