Podpora českého vývozu do kazachstánské Akmolinské oblasti

Ve dnech 1. a 2. února 2021 uskutečnil velvyslanec Rudolf Hykl pracovní cestu do Akmolinské oblasti, která je primárně zemědělským regionem a tvoří tzv. „potravinový pás Astany“. Cílem návštěvy bylo jednání s vedením oblasti a podpora dodávek českých zemědělských, strojírenských a potravinářských firem.

Rozvoj meziuniverzitní spolupráce byla též jedním z témat návštěvy. V průběhu setkání s hejtmanem kraje a při návštěvách místních potravinářských a zemědělských firem velvyslance doprovázela ekonomická diplomatka Olga Kalinová a zemědělský expert velvyslanectví Artem Lukašov.

Akmolinská oblast je přilehlá k hlavnímu městu Nur-Sultanu a z podstatné části ho zásobuje zemědělskými surovinami a potravinami. Region se proto zaměřuje na rozvoj zejména rostlinné produkce, chovu skotu, zpracování plodin a živočišných surovin jako je mléko a maso, je však též průmyslově orientován s ohledem na lokaci strojírenských firem, či těžbu zlata. Do oblasti bylo v minulosti z ČR dodáno přes 360 ks mléčného skotu, nachází se zde největší odběratel českých inkubačních vajec, ve městě Kokšetau sídlí importér a distributor české zemědělské techniky Bednar FMT. V průběhu návštěvy byly podpořeny další zemědělské a potravinářské firmy z ČR mající zájem o export do Kazachstánu.

Velvyslanec při jednání s hejtmanem kraje Ermekem Maržikpajevem označil zemědělství jako nejperspektivnější oblast pro rozvoj spolupráce s ČR, zejména co se týče exportu českého plemenného skotu a s tím souvisejících dodávek krmných a stájových komplexů, krmiv a veterinárních preparátů.  Potenciál představuje též projekt dodávek a lokalizace výroby české zemědělské techniky v regionu. S ohledem na rozvoj průmyslu v regionu mohou české firmy nabídnout své služby taktéž v oblasti modernizace energetických celků, dodávek strojírenských technologií, ochrany životního prostředí i čištění odpadních vod.

Zájem českých zemědělských firem o export do regionu byl následně představen v rámci prezentačního semináře zástupců velvyslanectví na zemědělském odboru Akimátu Akmolinské oblasti a v průběhu návštěvy čtyř místních firem, konkrétně montovny a distributora zemědělské techniky Kazachstánské Agro-inovační korporace, masozpracovatelského závodu MPK Bižan, továrny na výrobu mouky a řepkového oleje AgrimerAstyk a sídla BHK Agro, který představuje distributora české zemědělské techniky Bednar FMT v Kazachstánu. Během setkání byla zmíněna možnost účasti firem z Akmolinské oblasti na plánovaných akcích ekonomické diplomacie velvyslanectví v Nur-Sultanu.

Mezi další body programu velvyslance patřilo jednání s vedením Státní univerzity Š. Valikhanova v Kokšetau na téma meziuniverzitní spolupráce a rozvoje společného výzkumu v oboru agronomie, návštěva moderního technologicko-inovačního centra Bolašak Saraj a vystoupení v živém interview v regionálním televizním kanále na téma česko-kazachstánské spolupráce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme